Contact Us

ติดต่อทริส

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

โทร: 02-032-3000 

แฟกซ์ : 02-231-3680

 https://www.tris.co.th

ติดต่อสอบถาม หรือปรึกษาเกี่ยวกับบริการของทริส 

02-032-3000  กด 0 หรือ 8666 ติดต่อประชาสัมพันธ์

1

#000

arial

หากต้องการติดต่อสอบถาม หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งข้อความถึงเราผ่านใบแบบฟอร์มด้านล่างได้เลย

  • * All fields are required.