articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

ทักษะสำคัญที่ผู้นำต้องมี

September 28, 2018

หลายๆ คนคิดว่าคนที่เป็นผู้นำคือคนที่เก่ง คนที่ทำงานหนัก เพื่อจะได้นำพาองค์กรเติบโต เดินไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว นอกจากความสามารถและความทุ่มเทในการทำงานที่คนเป็นผู้นำจำเป็นต้องมี ยังมีทักษะที่สำคัญยิ่งอีกทักษะหนึ่ง ที่ผู้นำที่ประสบความสำเร็จควรต้องมี ซึ่งหากผู้นำคนใดสามารถทำได้ นอกจากจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้แล้ว ยังทำให้คนในองค์กรในทุกระดับทำงานให้อย่างเต็มที่ และมีความรักภักดีต่อองค์กรได้อีกด้วย

ทักษะที่สำคัญนั้นก็คือ ทักษะในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกน้องและทีมงานนั่นเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำในระดับใด เช่น หัวหน้าแผนก ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการทั่วไป กรรมการผู้จัดการ ประธาน หรือหัวหน้าทีมงานต่างๆ หากคุณสามารถพูดสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับผู้ตามจนทำให้ผู้ตามมีไฟและพลังในการทำงาน เมื่อนั้นก็เชื่อได้เลยว่า งานและภาระกิจต่างๆ จะได้รับความใส่ใจ ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่

แต่ในองค์กรส่วนใหญ่ คนที่เป็นหัวหน้ามักจะเอาแต่สั่งงานและตำหนิลูกน้องในการทำงานโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหา หรือข้อผิดพลาดขึ้น ทำให้คนทำงานรู้สึกผิด รู้สึกเสียใจ หรือรู้สึกหมดกำลังใจในการทำงาน หรือบางครั้งก็พาลโทษคนนู้นคนนี้ในองค์กร จนทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นได้ในที่สุด

แน่นอนว่าในการทำงานย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม แต่คนเป็นผู้นำนอกจากจะไม่ตำหนิไปที่ตัวบุคคลคนใดคนหนึ่งแล้ว คนเป็นผู้นำจะมองไปที่สาเหตุของปัญหาเพื่อหาทางแก้ และนอกจากนั้นจะต้องสามารถพูดเพื่อกระตุ้นให้คนที่ทำงานนั้นตระหนักได้ว่า งานที่ได้รับมอบหมายนั้นมีความสำคัญอย่างไร ทั้งต่อตัวผู้ทำงานเอง ต่อองค์กร และต่อสังคม

เพราะทุกคนอยากเป็นคนที่มีคุณค่า หากเขาเหล่านั้นมีความรู้สึกว่างานที่ได้รับมอบหมายนั้นมีคุณค่าอย่างไร ก็จะทำให้คนๆ นั้นมีความตั้งใจ และมีความสุขที่จะทำงานนั้นๆ ให้สำเร็จได้

นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผู้นำจะต้องใช้คำพูดเพื่อปลุกขวัญ กำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทำงานในยามเมื่องานมีปัญหาหรือความผิดพลาดเกิดขึ้น

คนเป็นผู้นำอย่าเอาแต่สั่งงาน บ่น ว่า ตำหนิ .. หากต้องการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม คนเป็นผู้นำควรฝึกฝนทักษะในการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับผู้ตามหรือทีมงานให้ได้ เพื่อให้สามารถใช้ทักษะนี้ได้ในทุกสถานการณ์ การชมเชย การพูดให้แรงบันดาลใจ และความปรารถนาดีของผู้นำที่ถ่ายทอดออกมา จะสร้างพลังในการทำงานให้กับคนทำงานได้อย่างเหนือความคาดหมายเสมอ