articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

การเมืองในองค์กร ..ความเสี่ยงที่ควรใส่ใจ

October 1, 2018

เชื่อว่าคนทำงานในองค์กร พนักงานในฝ่ายงานต่างๆ คงเคยประสบกับปัญหาเรื่องการเมืองในองค์กรกันมาบ้าง ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะหากบริษัทหรือองค์กรก่อตั้งมานาน แนวโน้มของการเมืองในองค์กรจะยิ่งมีมาก มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันภายในเป็นหลายกลุ่มหลายมุ้ง มีการขัดแข้งขัดขากัน หรือมุ่งทำลายกัน ซึ่งจะมีผลกระทบกับประสิทธิภาพการทำงานและผลงานที่จะได้อย่างมากทีเดียว

เมื่อองค์กรยังเล็ก ทุกคนก็ใกล้ชิดกันมีความเป็นพี่เป็นน้องกันกัน รักใคร่กันดี แต่เมื่อองค์กรเติบโตขึ้นเรื่อยๆ องค์กรส่วนใหญ่ก็มักจะพบกับปัญหาการเมืองในองค์กรอยู่ไม่มากก็น้อย ซึ่งหากไม่รุนแรงไม่ถึงขั้นทำลายล้างกัน ใส่ร้ายป้ายสีกัน ก็จะมีผลกระทบไม่มากนัก แต่หากการเมืองในองค์กรเป็นแบบมุ่งทำลายกัน กลั่นแกล้ง หาทางกำจัดหรือขัดขวางการทำงานกัน ย่อมมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลงานและขวัญกำลังใจของคนในองค์กรได้อย่างมาก

หากผู้นำปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์กรย่อมอ่อนแอลง คนที่เก่งและมีความสามารถก็จะทยอยลาออกจากองค์กรไปทีละคนสองคน จนเหลือแต่กลุ่มก๊วนพรรคพวกเดียวกันอยู่ในองค์กรเต็มไปหมดเท่านั้น

ซึ่งสุดท้ายก็จะเกิดปัญหาการเล่นพรรคเล่นพวก และช่วยกันปกปิดความผิดของกันและกัน จนผู้บริหารระดับสูงจะไม่ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จะได้รับรู้แต่สิ่งดีๆ เท่านั้น สิ่งไม่ดีจะถูกปกปิดไว้ ประสิทธิภาพการทำงานจะอ่อนแอลงทีละน้อย และสุดท้ายอาจนำไปสู่การทุจริตร้ายแรง หรือเกิดปํญหาการคอร์รัปชั่นขึ้นมากมายในองค์กร

แน่นอนว่าการที่มีคนเก่าที่อยู่กับองค์กรมานานย่อมเป็นข้อดี เช่นอาจมีความรักในองค์กรมากกว่าคนที่มาใหม่ รู้ใจเจ้านายดีกว่า มีผลงานเก่ามากมาย แต่คนที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำก็จะต้องตระหนักด้วยว่า ไม่ใช่ว่าคนเก่าหรือคนเก่งจะต้องเป็นฝ่ายถูกต้องเสมอไป เพราะหากหัวหน้าหรือผู้นำไม่ตระหนักในข้อนี้และมีความลำเอียงในการรับฟัง ไม่มีใจเป็นกลางในการตัดสินใจ สุดท้ายสิ่งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเล่นการเมืองในองค์กรขึ้นได้นั่นเอง และนำปัญหายุ่งยาก ซับซ้อนมากมายตามมาในภายหลัง

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องคอยตรวจสอบ และเปิดกว้างรับฟังความเห็นที่หลากหลายจากคนในระดับต่างๆ ในองค์กรบ้างตามโอกาสที่มี เพื่อป้องกันและลดปัญหาการเมืองในองค์กรให้มีอยู่น้อยที่สุด