articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

ทำอย่างไรให้คุณเก่งยิ่งขึ้น

November 7, 2018

ไม่ว่าคุณจะทำงานเก่งอย่างไร แต่คุณก็ยังสามารถพัฒนาศักยภาพของคุณให้ดีขึ้นเก่งขึ้นได้อยู่เสมอ อย่าทำตัวเป็น “น้ำเต็มแก้ว” ที่ปิดการยอมรับสิ่งใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ และคำแนะนำต่างๆ เพราะนั่นจะเป็นสิ่งสกัดกั้นคุณไม่ให้คุณได้พัฒนาต่อไป

ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำที่จะช่วยให้คุณเก่งขึ้น มีความสามารถมากขึ้น และจะช่วยให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นได้

ยอมรับและเปิดใจที่จะรับฟังมากขึ้น เมื่อมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์หรือตำหนิคุณ ประการแรกคุณควรเปิดใจรับฟัง และใช้วิจารณญาณพิจารณาดูว่า คำวิจารณ์หรือคำตำหนิเหล่านั้นเป็นจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่ความเห็นแง่ลบที่ไม่เกิดประโยชน์ แต่หากมีประโยชน์ต่อคุณ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากนำไปปรับปรุงจะเกิดผลดี คุณก็ควรรับฟังและนำมาปรับปรุงแก้ไข ก็จะเกิดผลดีมากกว่า ซึ่งนอกจากคำวิจารณ์และคำตำหนิแล้ว แม้แต่คำแนะนำต่างๆ คุณก็ควรรับฟังเพื่อนำมาพิจารณาเช่นกัน

พัฒนาตัวเองและหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ โลกปัจจุบันนี้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักการและความรู้เดิมๆ อาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปในปัจจุบัน โดยเฉพาะความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณจึงต้องปรับทัศนคติต่อการยอมรับสิ่งใหม่ๆ ให้มากขึ้นด้วย การหาความรู้ใหม่ๆ นั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การอ่านหนังสือ, การเรียนออนไลน์, การเข้ารับการฝึกอบรม การร่วมงานสัมมนา หรือแม้แต่การเปิดโลกทัศน์โดยการไปเที่ยวหรือไปเยี่ยมสถานที่ใหม่ๆ เป็นต้น

พร้อมปรับตัวอยู่เสมอ อย่าต่อต้านการเปลี่ยนแปลง หากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้คุณ องค์กร หรือสถานะที่เป็นอยู่นั้นดีขึ้นกว่าเดิม หรือเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต คุณจึงต้องเตรียมตัวและพร้อมปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้

มองไปยังอนาคต ไม่ว่างานที่ทำอยู่จะมากหรือหนักเพียงใด คุณจะต้องหาเวลาคิด พิจารณา ไตร่ตรอง เพื่อมองไปยังอนาคตข้างหน้าอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะในระยะใกล้ 1-3 ปี ระยะกลาง 4-5 ปี หรือระยะยาว 6-10 ปีข้างหน้า ว่าคุณจะก้าวไปยังจุดใด มีอะไรที่คุณต้องระวังหรือไม่ หรือหากคุณเป็นผู้นำองค์กร คุณจะนำพาองค์กรไปยังทิศทางใด ต้องเตรียมตัวในวันนี้เพื่อวันข้างหน้าอย่างไร