articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

ทำงานให้ได้ผล เข้าตาหัวหน้างาน

November 8, 2018

หากต้องการความก้าวหน้า ทำงานหนักอย่างเดียวคงไม่พอ เพราะเวลาบริษัทหรือหน่วยงานใดๆ ก็ตาม ต้องการโปรโมทหรือเลื่อนตำแหน่งให้กับใคร หัวหน้างานไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทั่วไป หรือกรรมการผู้จัดการ ฯลฯ คงต้องเลือกคนที่ทำงานได้ดี มีผลงานดี และเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากหัวหน้างานคนนั้นๆ ด้วย

ดังนั้น คุณจึงต้องเรียนรู้ว่า อะไรคือปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากหัวหน้างาน และนำมาปรับปรุงการทำงานของคุณให้เข้าตาหัวหน้างานให้ได้ ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณทำงานได้สำเร็จและถูกใจหัวหน้างาน

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้รับมอบหมายงาน โดยเฉพาะงานสำคัญ คุณจะต้องพิจารณาดูอย่างละเอียดว่า อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่หัวหน้างานต้องการให้คุณหรือทีมของคุณทำให้สำเร็จ แล้วพยายามทุ่มเททำสิ่งนั้นให้สำเร็จให้ได้ตรงตามเวลา นอกเหนือจากการทำงานดังกล่าวให้สำเร็จแล้ว เวลาคุณนำเสนองาน คุณก็ต้องเลือกวิธีหรือรูปแบบการนำเสนอที่หัวหน้างานของคุณชอบด้วย เพื่อให้หัวหน้าของคุณได้รับประสบการณ์ดีๆ ทุกครั้งที่มอบหมายงานให้คุณ เช่น หากหัวหน้างานชอบรายงานแบบสรุปใจความให้กระชับ คุณก็ต้องนำเสนอรายงานให้สั้น กระชับ ได้ใจความ แต่หากหัวหน้างานชอบแบบมีรายละเอียดประกอบมากๆ คุณก็จะต้องทำข้อมูลนำเสนอให้ครบถ้วน และทำอย่างละเอียด เป็นต้น

นอกจากนั้น หากคุณได้รับมอบหมายงานใดก็ตาม แล้วมีสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ คุณต้องกล้าที่จะถามหรือขอคำแนะนำจากหัวหน้างานของคุณโดยไม่ต้องกลัว หัวหน้างานที่ดีจะยินดีให้คำแนะนำและสอนงานคุณ แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะถามหรือขอความเห็น คุณก็ควรจะใคร่ครวญให้ดีด้วยว่าคำถามหรือการขอความเห็นนั้นจำเป็นและมีเหตุผลที่จะทำหรือไม่ด้วย

ในการประชุม คุณควรต้องให้เกียรติหัวหน้างาน โดยเฉพาะการใช้คำพูดและความเห็นในที่ประชุม เพราะคุณต้องระลึกไว้เสมอว่า ไม่มีใครชอบให้คนมาทำให้เสียหน้าต่อหน้าที่ประชุม แน่นอนว่าในการประชุมบางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องพูดจากันด้วยข้อเท็จจริง แต่คุณก็ควรเรียบเรียงคำพูดให้ดีให้เหมาะสม ไม่ให้ก้าวร้าว และเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากจะทำให้หัวหน้างานรู้สึกดีกับคุณแล้ว ยังทำให้บรรยากาศของการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นการพูดคุยในห้องประชุมก็ควรให้เกียรติกับผู้เข้าประชุมทุกคนเช่นกัน