articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
ระดมสมอง พิชิตปัญหา

ระดมสมอง พิชิตปัญหา

November 29, 2018

การแก้ปัญหาในการทำงาน และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีเทคนิคหลายวิธี แต่การใช้เทคนิค “ระดมสมอง” หรือ Brainstorming เป็นเทคนิคหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการช่วยแก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในองค์กรทั่วไปการระดมสมองมีการใช้กันเป็นประจำอยู่แล้ว ทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็ตาม เช่น การเรียกประชุม, การนัดพบเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แต่โดยทั่วไปแล้วอาจจะยังไม่ได้ประสิทธิผลมากนักจากการปฏิบัติที่ผ่านมา เนื่องจากยังไม่ได้เป็นการ “ระดมสมอง” ที่แท้จริง

ปัจจัยสำคัญในการ “ระดมสมอง” ที่จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ก็คือ

เลือกผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ต้องการ ก่อนจะตั้งทีมหรือหาสมาชิกเพื่อร่วมประชุมในการ “ระดมสมอง” เพื่อแก้ไขปัญหา หรือเพื่อหาทางเลือกใหม่ๆ หรือเพื่อหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาก็คือ การคัดเลือกผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังต้องการ ตัดผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป นอกจากนั้น ต่อไปก็คือการพิจารณาว่า ในเรื่องที่กำลังต้องการแก้ไขหรือดำเนินการนั้น มีใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่องานนี้บ้าง และเชิญคนเหล่านั้นเข้าร่วมทีม “ระดมสมอง” ด้วย

สนับสนุนให้คนที่เข้าร่วมระดมสมองกล้าเสนอความคิดเห็น หากคุณต้องการความคิดเห็นที่หลากหลาย เพื่อให้ได้มุมมองและความคิดเห็นใหม่ๆ คุณต้องกล่าวนำและย้ำให้เห็นว่า คุณยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกคน และย้ำให้ผู้ที่เข้าร่วมในการระดมสมองช่วยเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ คุณก็จะมีโอกาสได้รับฟังเรื่องราวและความคิดเห็นดีๆ ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

เปิดใจรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ ที่แตกต่าง เมื่อมีการประชุมระดมสมอง คุณในฐานะหัวหน้าทีม จะต้องเปิดใจให้กว้าง พร้อมจะฟังความคิดเห็นต่างๆ ที่อาจจะฟังดูแปลก หรือฟังดูไม่ค่อยเข้าท่า โดยไม่รีบค้านหรือปฏิเสธความเห็นนั้นๆ ในทันที ถ้าไม่ได้เป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความเสียหาย คุณควรรับฟังสักพักและรับฟังให้ดีเสียก่อน ส่วนจะเลือกนำมาใช้หรือไม่ค่อยตัดสินใจในภายหลังอีกครั้ง

อย่ารีบวิจารณ์การเสนอความคิดเห็นในการระดมสมอง นอกจากการรับฟังความคิดเห็นแบบเปิดใจกว้างแล้ว คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องการวิจารณ์ความคิดเห็นต่างๆ ที่ทีมได้นำเสนอในที่ประชุมด้วย เพราะหากคุณวิจารณ์ความคิดเห็นของใครอย่างไม่ระมัดระวังแล้ว ก็อาจจะทำให้คนๆ นั้นไม่กล้าที่จะเสนอความคิดเห็นอีกต่อไป รวมถึงอาจจะทำให้คนอื่นๆ ในทีมเริ่มกลัวและไม่กล้าเสนอความเห็นใหม่ๆ ได้เช่นกัน

รวบรวมความเห็นเพื่อหา Solution ที่เหมาะสมที่สุด เมื่อการระดมสมองดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่ดี และเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ในระยะหนึ่งจนคุณได้ข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการแล้ว คุณก็จะได้รับข้อมูลและความคิดเห็นดีๆ มากมาย ทั้งที่ดีและไม่ดี ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของคุณที่จะพิจารณาในการรวบรวมความคิดเห็นต่างๆ ที่เหมาะสมจะนำมาใช้ แล้วนำความเห็นต่างๆ เหล่านั้นมาสรุป หรือนำมาประชุมเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมที่สุดในภายหลังอีกครั้ง