articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
วิธีจัดการงานจำนวนมาก ให้ได้ประสิทธิภาพ

วิธีจัดการงานจำนวนมาก ให้ได้ประสิทธิภาพ

November 29, 2018

หากคุณเคยมีปัญหาในเรื่องงานล้นมือ ทำงานไม่ทัน ลืมนัด ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเรียนรู้เทคนิคในการจัดการงานให้ได้ผลงานที่ดี และเสร็จทันเวลา

เทคนิคหนึ่งที่จะช่วยให้คุณจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ก็คือ การทำ To Do List เพื่อใช้จดบันทึกงานที่คุณต้องทำ และ Deadline ของงานต่างๆ โดยเฉพาะงานที่มีความสำคัญ

To Do List จะสามารถช่วยให้คุณบริหารเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม ไม่พลาดกำหนดการที่ต้องทำ อย่าเพียงแต่ใช้การจำเท่านั้น ซึ่งคุณอาจลืมได้ทุกเมื่อ แม้ว่าคุณเป็นผู้บริหารที่มีเลขาคอยช่วยก็ตาม

คุณอาจจะใช้โปรแกรม หรือ Application ในมือถือมาช่วยตามสะดวก หรือหากคุณชอบที่จะใช้การจดบันทึกด้วยมือในสมุดโน้ตเล็กๆ ที่สามารถพกติดตัวได้ ก็เป็นวิธีที่หลายๆ คนนิยมทำกัน

สิ่งสำคัญในการนำ To Do List มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็คือ

ทำรายการที่ต้องทำเป็นรายวัน เพื่อให้ในแต่ละวัน คุณจะได้รู้ว่าในวันนี้ คุณมีอะไรที่ต้องทำบ้าง โดยทุกๆ วัน คุณจะต้องทำรายการสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จ หรือรายการสิ่งที่ต้องทำในวันนั้นๆ ไว้เป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มงาน เช่น โทรหาคุณสมศักดิ์ลูกค้า, ทำใบเสนอราคาให้คุณปิยะ, เตรียมหัวข้อการประชุมสำหรับวันพุธ ฯลฯ หากในระหว่างวันมีงานที่ต้องทำเพิ่มขึ้นมา คุณก็สามารถเขียนเพิ่มเข้าไปในรายการ To Do List วันนั้นๆ ได้ เมื่อทำสิ่งใดเสร็จแล้ว ก็ให้ขีดหรือทำเครื่องหมายไว้ เพื่อให้รู้ว่างานนี้เสร็จแล้ว

เรียงลำดับสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำไว้เป็นอันดับแรก นอกจากการทำรายการงานที่ต้องทำในวันนั้นๆ แล้ว สิ่งสำคัญมากๆ อีกประการก็คือ จะต้องพิจารณาดูว่างานที่ต้องทำในวันนั้นๆ มีงานใดเป็นงานสำคัญที่ต้องทำ แล้วเขียนรายการนั้นๆ ไว้ตอนต้นของรายการงานที่ต้องทำประจำวัน หรืออาจใส่เครื่องหมายดาว* ไว้ที่หน้ารายการนั้นๆ หรืออาจใช้วิธีการ Highlight งานนั้นๆ ด้วยปากกา Highlight ให้เห็นเด่นชัดเป็นพิเศษ ก็จะช่วยให้คุณให้ความสำคัญกับงานนั้นได้โดยไม่หลงลืม

กำหนดเวลาเสร็จให้ชัดเจนสำหรับงานที่มี Deadline หากมีงานใดที่มีกำหนดเวลาที่ต้องทำให้เสร็จชัดเจน เช่น ต้องเสร็จก่อนเที่ยง หรือต้องเสร็จก่อน 4 โมงเย็น คุณก็จะต้องกำหนดเวลาเสร็จลงไปรายการงานนั้นๆ ด้วย เพื่อย้ำเตือนให้คุณต้องพิจารณาวางแผนการจัดลำดับงานต่างๆ เพื่อให้งานที่มี Deadline เสร็จได้ทันเวลา โดยไม่พลาดงานนั้น