articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

5 เทคนิคการเป็นผู้นำที่ดี

September 12, 2018

ในองค์กรต่างๆ ย่อมมีลำดับการบังคับบัญชา และในแต่ละหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นระดับแผนก ระดับฝ่าย หรือในระดับองค์กร ในการทำงานต่างๆ จำเป็นที่จะต้องมีคนที่เป็นหัวหน้างานในหน่วยนั้นๆ

แต่การจะนำพาคนในทีมของคนที่เป็นหัวหน้างานให้ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย และได้รับการยอมรับจากคนในทีมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากคนที่เป็นหัวหน้างานสามารถปรับตัวเองให้ได้ตามเทคนิค 5 ข้อนี้ ก็จะทำให้การนำพาทีมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีพลังในการทำงานและภาระกิจต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามต้องการได้

สิ่งนั้นก็คือ ไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้างานระดับใดก็ตาม ต้องระลึกไว้เสมอว่า คนที่เป็นลูกน้องหรือลูกทีมนั้นต้องการคนมาเป็นผู้นำ ไม่ใช่มาเป็นเจ้านาย และนี่คือ 5 เทคนิคที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากทีม

  1. ผู้นำสอนงาน ไม่ใช่แค่สั่งงาน ในการทำงานหลายครั้งคนที่เป็นลูกน้องมักจะได้รับการมอบหมายงานใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย หรือเป็นงานที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก หรือมีความเสี่ยง คนเป็นผู้นำจะต้องตระหนักว่า ก่อนการมอบหมายงานให้ใคร ผู้นำต้องรู้ว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายมีความสามารถระดับใด มีข้อจำกัดในส่วนใดบ้าง ดังนั้นก่อนการมอบหมายงานโดยเฉพาะงานที่ยาก ผู้นำต้องให้คำแนะนำ หรือช่วยสอนวิธีการ หรือแนวทางในการทำงานให้กับลูกน้องคนนั้นๆด้วย ไม่ใช่แค่สั่งงานให้ทำ

  2. ผู้นำสร้างความกระตือรือร้น ไม่ใช่การใช้อำนาจสั่งการ ไฟในการทำงานของคนจะเกิดขึ้นได้ เมื่อคนที่ทำงานตระหนักได้ว่า งานที่ทำนั้นมีคุณค่าอย่างไร คนเป็นผู้นำจะต้องสามารถกระตุ้นและชี้นำให้ลูกน้องเห็นคุณค่าในงานที่ทำ หรืองานที่ได้รับมอบหมายให้ได้ และที่สำคัญหากเป็นงานที่ต้องทำเป็นทีม ผู้นำจะต้องสามารถกระตุ้นทั้งทีมให้มีไฟ และเกิดความกระตือรือร้นในการทำงานนั้นๆ ให้ได้อีกด้วย ไม่ใช่แค่ใช้อำนาจจากตำแหน่งที่เหนือกว่าสั่งให้ทำงาน

  3. ผู้นำพัฒนาทีม ไม่ใช่แค่ใช้คนให้ทำงาน ทุกวันนี้งานและสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว มีความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นมาเสมอ คนเป็นผู้นำจะต้องคิดอยู่เสมอว่า จะพัฒนาลูกน้องและทีมงานอย่างไรให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น และที่สำคัญในด้านจิตใจและการทำงานเป็นทีม โดยการจัดการอบรมความรู้ภายใน หรือส่งลูกน้องหรือทีมไปอบรมความรู้ใหม่ๆ ซึ่งควรจัดทำให้ต่อเนื่องและตรงตามความต้องการ หรือความจำเป็นในการทำงาน ไม่ใช่แค่ให้ทำงานไปวันๆ

  4. ผู้นำแก้ปัญหา ไม่ใช่หาคนผิด แน่นอนว่าในการทำงาน ย่อมต้องเกิดปัญหาขึ้น เมื่อเกิดปัญหาคนเป็นผู้นำจะต้องคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา มิใช่มุ่งการหาคนผิดเป็นอันดับแรก แม้ว่าปัญหาอาจจะเกิดจากคนใดคนหนึ่งจริงก็ตาม แต่ผู้นำจะต้องคิดให้ลึกลงไปว่า จะเข้าไปช่วยอย่างไรเพื่อมิให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก หรือเพื่อให้ปัญหาคลี่คลายไป ไม่ใช่หาคนมาลงโทษ

  5. ผู้นำให้ความใส่ใจลูกน้อง ไม่ใช่ตัวใครตัวมัน ลูกน้องส่วนใหญ่มักคิดเสมอว่า หัวหน้าทำงานสบายเพียงแค่สั่งงาน ดังนั้นคนเป็นผู้นำจะต้องใส่ใจลูกน้อง และยินดีรับฟังความเห็นที่แตกต่าง และที่สำคัญหากพบว่าในการทำงานของทีมใด แผนกใด หรือฝ่ายใด มีปัญหาและจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือแก้ไข คนเป็นผู้นำจะไม่นิ่งนอนใจที่จะพยายามหาทางเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นทันที ไม่ใช่ไม่สนใจเพราะเห็นว่าไม่ใช่ธุระของตนเอง

 

  1.