articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

การถาม 5 คำถามเพื่อพิชิตปัญหา

February 25, 2019

“ปัญหามีไว้ให้แก้” บริษัทจ้างเรามาก็เพื่อให้มาช่วยแก้ปัญหา แต่ในความเป็นจริง การแก้ปัญหาไม่ได้ง่ายเสมอไป ยิ่งไม่ได้รู้ถึงรากเหง้าที่แท้จริงของปัญหาด้วยแล้ว การแก้ไขก็มักไม่ได้ผล หรือได้ผลแค่ชั่วคราวเท่านั้น

 

เทคนิค “5-WHYs” ที่คิดค้นโดย Sakichi Toyoda (ผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์ Toyota) จะช่วยให้คุณวิเคราะห์เจาะลึกถึงต้นเหตุของปัญหาต่างๆ ได้อย่างละเอียด ซึ่งเทคนิคก็คือ การถามคำถามเชิงลึกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รู้ถึง “สาเหตุและผลกระทบที่ทำให้เกิดปัญหานั้นๆ ขึ้น”

 

ด้วยการตั้งคำถาม 5 คำถาม เพื่อเจาะลึกอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนเข้าใจถึงแก่นของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้สามารถแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงได้ ตัวอย่างเช่น พนักงานฝ่ายการเงินคนหนึ่งส่งรายงานให้ผู้จัดการทั่วไปไม่ทันกำหนดเวลา ผู้จัดการทั่วไปจึงเรียกมาสอบถาม ดังตัวอย่างบทสนทนานี้

 

คำถามที่ 1: “ทำไมถึงส่งรายงานช้าครับ ?”

คำตอบที่ได้: “ทำไม่ทันค่ะ”

 

คำถามที่ 2: “ทำไมทำไม่ทันครับ?”

คำตอนที่ได้: “มีงานต้องทำมากในสัปดาห์นี้ค่ะ”

 

คำถามที่ 3: “ทำไมสัปดาห์นี้ ถึงมีงานมากครับ ?”

คำตอบที่ได้: “เพราะต้องไปช่วยงานให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีค่ะ”

 

คำถามที่ 4: “ทำไมถึงต้องไปช่วยงานผู้จัดการฝ่ายบัญชีละครับ ?”

คำตอบที่ได้: “เนื่องจากหัวหน้างานฝ่ายบัญชีมาขอร้องให้ช่วยงานค่ะ”

 

คำถามที่ 5: “ทำไมถึงไม่ปฏิเสธ ถ้ามีงานต้องรับผิดชอบอยู่”

คำตอบที่ได้: “เนื่องจากพนักงานฝ่ายบัญชีลาป่วยหลายคน เลยเห็นใจอยากช่วยเหลือค่ะ”

 

ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างสมมุติ ในการนำคำถาม 5 คำถามมาใช้เพื่อหาต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาต่างๆ

 

สำหรับในตัวอย่างสมมุตินี้ เมื่อหัวหน้างานถามมาถึงคำถามที่ 5 ก็จะรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง ซึ่งทำให้สามารถป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก และยังสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาหรือให้คำแนะนำดีๆ กับผู้จัดการฝ่ายบัญชีได้อีกด้วย

 

ดังนั้น การใช้คำถามอย่างน้อย 5 คำถาม จะเป็นวิธีหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยให้คุณค้นพบปัญหาที่แท้จริงได้ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น