articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

7 นวัตกรรมแห่งอนาคตที่น่าจับตาปี 2019

December 21, 2018

ใครๆ ก็ว่าโลกยุคนี้หลายสิ่งหลายอย่างช่างเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกิน เรามาดูกันว่าในปี 2019 นี้ มีนวัตกรรมอะไรบ้างที่น่าจับตาและควรให้ความสนใจ

ข้อมูลนี้มาจากศูนย์วิจัยเทเลนอร์ (บริษัทแม่ของดีแทค) โดยได้คาดการณ์ถึง 7 แนวโน้มสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี 2019

  1. การแพร่กระจายของ Deepfake หรือ การใช้โซเชียลมีเดีย และ AI มาใช้ประโยชน์ในการสร้างข่าวเท็จ หรือเพื่อทำการปลอมแปลงข้อมูล แล้วแพร่กระจายออกไปในวงกว้างผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย
  2. การสอดส่องและควบคุม AI จะเข้มข้นขึ้น ในปัจจุบันยังมีข้อถกเถียงกันทางด้านจริยธรรม ในการที่จะนำ AI มาใช้ในด้านต่างๆ ซึ่งในประเทศใหญ่ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา และจีน ค่อนข้างเปิดกว้างในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ แต่ถ้าเป็นในประเทศยุโรปจะค่อนข้างจำกัดและกำหนดกรอบในการนำ AI มาใช้ค่อนข้างมาก ดังนั้น ในอนาคตการกำหนดกรอบจริยธรรมและกฎหมายเพื่อมาควบคุมการนำเทคโนโลยี AI มาใช้จึงยังเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงข้อดีข้อเสียให้รอบด้านมากขึ้น
  3. การนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ยังต้องรอความพร้อมอีกหลายด้าน แม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีนี้จะสามารถใช้งานได้จริงแล้ว แต่ความพร้อมโดยเฉพาะทางด้านฮาร์ดแวร์และค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนสูง ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้อย่างเต็มรูปแบบยังไม่ได้จริง แต่ในบางประเทศ เช่น นอร์เวย์ เริ่มมีการจำลองเมืองบางเมืองมาเพื่อเป็นการทดลองนำร่องการใช้ 5G เพื่อก้าวไปสู่สังคมดิจิทัลแล้ว
  4. IoT หรือ Internet of Things กำลังขยับเข้ามาใกล้ความเป็นจริงในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพราะเริ่มมีอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเชื่อมต่อ IoT มากขึ้น และราคาของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เริ่มถูกลง อีกทั้งเทคโนโลยีเครือข่ายแบบ LPWA กำลังพัฒนามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังถูกจับตาว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการสนับสนุนให้เกิดความนิยมในการนำ IoT มาใช้ให้แพร่หลายได้มากยิ่งขึ้น
  5. Chatbot ผู้ช่วยประจำบ้าน เทคโนโลยีในการสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆ โลกกำลังเริ่มเปลี่ยนจากการสั่งงานด้วยการพิมพ์หรือการคลิก จะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นการสั่งงานด้วยเสียงทดแทนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานและจะใช้สั่งงานอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านด้วยเสียงหรือแค่คำพูดได้ในอนาคต
  6. เค้าว่าโทรศัพท์แบบฝาพับจะเริ่มกลับมาได้รับความนิยม เพราะคนจะเริ่มตระหนักในเรื่องของการลดการใช้มือถือลง และจากกระแส “เขตปลอดมือถือ” อันนี้คงต้องติดตามดูว่าน่าจะเป็นไปได้หรือไม่สำหรับความนิยมในโทรศัพท์แบบฝาพับที่จะเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในเร็วๆ นี้

Green Tech ช่วยรักษ์โลก กระแสของการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการร่วมมือกันในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ทำให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อประโยชน์ในเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลักดันให้มีการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ความนิยมและการสนับสนุนในเรื่องการนำรถไฟฟ้ามาทดแทนรถพลังงานเชื้อเพลิงในปัจจุบัน