articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

ใช้ SWOT framework พัฒนาการทำงานให้โดดเด่น

January 6, 2019

ในองค์กรธุรกิจ ผู้บริหารส่วนใหญ่คงรู้จักกับ SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)  เป็นอย่างดี เพราะมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ แต่ในการทำงานของคนทำงานและผู้บริหาร ก็สามารถนำหลักการนี้มาปรับใช้เพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองได้เช่นกัน เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

Strengths: ค้นหาให้พบว่าคุณมีจุดเด่นที่พิเศษหรือแตกต่างจากคนอื่นๆ อย่างไร เช่น ความสามารถพิเศษ, ระดับการศึกษา, บุคคลิกภาพ, การผ่านการอบรมต่างๆ ที่ได้รับใบ Certificate ฯลฯ ยิ่งถ้าจุดเด่นของคุณมีความแตกต่างจากเพื่อนร่วมงานอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้คุณก้าวหน้าได้มากกว่า โดยเฉพาะเมื่อคุณได้ทำงานในสิ่งที่คุณมีจุดเด่นหรือมีความสามารถพิเศษเหนือกว่าคนอื่นๆ

Weaknesses: ทุกคนล้วนมีจุดอ่อนหรือจุดด้อยกันทั้งสิ้น ดังนั้น คุณควรวิเคราะห์ตนเองเพื่อค้นหาว่า “คุณมีจุดอ่อนหรือจุดด้อยอะไรบ้าง” คุณต้องเปิดใจที่จะยอมรับเพื่อจะได้มองเห็นจุดอ่อนหรือจุดด้อยนั้นๆ มิเช่นนั้น คุณจะไม่สามารถได้ประโยชน์จากจุดอ่อนหรือจุดด้อยของคุณในขณะนี้ได้ เมื่อคุณรู้จุดอ่อนหรือจุดด้อยของคุณแล้ว (ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องไปบอกใคร!) คุณจะต้องพิจารณาว่าคุณจะพัฒนาหรือแก้ไข หรือคุณจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงมัน เช่น ถ้าคุณมีจุดอ่อนเรื่องภาษาอังกฤษ หรือมีจุดอ่อนเรื่องบุคลิกภาพในการเข้าสังคม คุณก็สามารถหาทางพัฒนามันได้ เช่น การเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ ดีกว่าการที่จะหลีกเลี่ยงหรือหลีกหนีจากจุดอ่อนเหล่านั้น

Opportunities: โอกาสมีอยู่รอบตัวเราเสมอ ในการทำงานก็เช่นกัน หากคุณเป็นคนใส่ใจในการทำงานและหมั่นค้นคว้าหาความรู้ หมั่นพัฒนาตนเอง คุณอาจมองเห็นโอกาสดีๆ หรือโอกาสใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ทั้งจากแนวโน้มของธุรกิจของคุณ หรือแนวโน้มของเทคโนโลยีต่างๆ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาช่วยในการทำงานของคุณได้ รวมถึงการอาสาทำงานใหม่ๆ ที่คุณคิดว่าน่าสนใจ มีความท้าทาย และคุณคิดว่าจะช่วยสร้างผลงาน ช่วยเสริมและเพิ่มโอกาสในด้านความก้าวหน้าในการทำงานในอนาคตให้คุณได้

Threats: ปัจจุบันนี้คุณเจออุปสรรคหรือภัยคุมคามใดๆ อยู่บ้างหรือไม่ หากเป็นอุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ คุณก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง แต่หากมันเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องที่มีความสำคัญ คุณก็ควรจะต้องใส่ใจหาหนทางแก้ไข เพื่อหาทางออก หรืออาจจะจำเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านั้นไปได้