เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
(สัญญาจ้าง 1 ปี)

Position

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (สัญญาจ้าง 1 ปี)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษา และการประเมินผลการดำเนินงานให้กับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำลังเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ประสานงาน และบริหารจัดการด้านงานของโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ติดต่อและประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ
 • สนับสนุนการทำงานของโครงการและทีมงาน อาทิเช่น จัดทำเอกสารการบริหารโครงการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งภายในและภายนอก การให้ข้อมูลโครงการ รวมทั้งเข้าใจภาพรวมของโครงการทั้งหมด
 • จัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน : 

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ และการสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานติดต่อประสานงานกับทั้งทางภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการที่ได้รับ :

 • ทำงาน 5 วัน (หยุดเสาร์ อาทิตย์)
 • ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 • ค่าทำฟัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ลาพักร้อน, ลากิจ
 • กิจกรรมพิเศษของบริษัท อาทิเช่นStaff party, ท่องเที่ยงประจำปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครงานได้ที่

Khun Suchada Ploypetch (Poui)

Human Capital Department (HCD) : TRIS Corporation Limited
191 Silom Complex Building, 18th Floor, Room 1-4, 4A
Silom Rd., Bangrak, Bangkok  Tel: 0 2032 3000 ext. 8533 ,086 776 6595
E-mail: recruit@tris.co.th / Suchada_p@tris.co.th

Line ID: pouihappy, Linkedin: TRIS Corporation Limited

Apply for this Job