CSR

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคมปี 2558

สิ่งของที่บริจาค 

1. รถจักรยาน ขนาด 24 มินิ รุ่น ( Z1)

2. ทีวีดิจิดตอลรุ่น 4 a LB551T ขนาด (49”)

3. เครื่องปริ๊น brother J 430 w

4. โปรเจคเตอร์  Acer P1273 B

5. เครื่องเล่นสนามชั้นอนุบาลส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

ชุดโดมหรรษา พร้อมชิงช้า

6. ม้าหมุน 6 ที่นั่ง

 2558csr.png