หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการพัฒนา (EVALUATING AND MEASURING RETURN ON INVESTMENT OF NEW LEARNING MODELS)

583 583 people viewed this event.

เนื้อหาหลักสูตร

 • Skills for the Future 
  ทักษะแห่งอนาคต 
 • The New Era of Learning and Development 
  การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในยุคใหม่
 • Measure of Value of Training 
  การวัดความคุ้มค่าการพัฒนาบุคลากร
  • ROI based Evaluation System จุดประสงค์และองค์ประกอบ 
  • ระดับการประเมิน 1-5 
  • เครื่องมือในการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบของการเรียนรู้
  • วิธีการวิเคราะห์และจำแนกผลกระทบของการเรียนรู้ 
  • การแปลงข้อมูลให้เป็นมูลค่าทางการเงิน 
  • แผนปฏิบัติการสำหรับ: วางแผนการประเมินผลระดับ 1-5 ในปี 2564
  • เงื่อนไขที่จะประสบความสำเร็จ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากร
 • ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ได้รับ

 • เสริมสร้างความเข้าใจ แนวคิดการพัฒนาบุคลากรในยุคใหม่
 • ความเข้าใจเรื่อง ROI (การวัดผลตอบแทนการลงทุน) ของการฝึกอบรม
 • แนวทางการนำ ROI มาใช้สำหรับหลักสูตรอบรมหรือออนไลน์แลกเปลี่ยน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
 • แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ

วิทยากร

 • Arnauld de Nadailla
  Managing Director,ANC Consulting Co., Ltd.
 • คุณจตุพิธ ทองประสิทธิ์
  ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Date/Time: วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น.
Venue: โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
Course Fee: 7,500.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%) 

Promotion Early Bird สมัครภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 รับส่วนลด 20% เหลือเพียง 6,000.00 บาท เท่านั้น

Contact
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 ต่อ 8401
M: 098-465-4429

สถาบันฯ ให้ความสำคัญ และเฝ้าระวังกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นสำคัญ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามขนาดของพื้นที่เพื่อลดความแออัด พร้อมด้วยมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มข้นทั้งบุคลากรและสถานที่จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รวมทั้งการรักษาระยะห่าง (Distancing) ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่

Download Brochure

To register for this event email your details to trisacademy@tris.co.th

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

24-Mar-2021 at 09:00 to
24-Mar-2021 at 16:30
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends