งานสัมมนา IOP Day 2021 : Build up the Future Growth with Innovation (นวัตกรรมสู่การสร้างความเติบโตครั้งใหม่)

1234 1234 people viewed this event.

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

ด้วย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Academy of Management) กำหนดจัดงานงานสัมมนา IOP Day 2021 : Build up the Future Growth with Innovation (นวัตกรรมสู่การสร้างความเติบโตครั้งใหม่) ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่าน Zoom Application

โดยงานสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ถึงความสำคัญของนวัตกรรม แนวคิดและวิธีการสร้างนวัตกรและนวัตกรรมในองค์กร จากซีอีโอแห่งไวซ์ไซท์ (WISESIGHT) ผู้นำการวิเคราะห์ข้อมูลในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก และผู้บริหารจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทย ที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และการนำเสนอโมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model – IOM) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้เติบโตด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

Agenda

09.00-09.20
Opening: Innovation Leader

ผู้นำนวัตกรรมองค์กร
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

09.20-10.20
Innovation Matters

สร้างความเติบโตด้วยนวัตกรรม
คุณกล้า ตั้งสุวรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

10.40-12.00
From Ideas to Innovation
เปลี่ยนความคิดสู่นวัตกรรมองค์กร
ดร.รณกร ไวยวุฒิ
สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.00-14.00
Building Culture of Innovation
สร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม
คุณสมบูรณ์ มาตรคำจันทร์
Head of New Product System Partnering
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
หัวหน้าแผนกงานผสานพันธมิตรทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ใหม่

14.20-15.20
Innovator’s DNA
สร้างทักษะสำคัญของนวัตกร
ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

15.20-16.00
Innovative Organization Program
การพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร
ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
Innovation Foresight Institute
ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
TRIS Academy of Management

Date : วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-16.00 น.
Platform : Virtual Conference ผ่าน Zoom Application
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดองค์กรละ 2 ท่าน และจะปิดรับสมัครเมื่อที่นั่งเต็มจำนวน

ท่านยังสามารถดูรายละเอียดงานสัมมนา Download Brochure หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อีเมล trisacademy@tris.co.th 
คุณมณฑ์ชนก M: 088-916-6915
คุณพลอยณิชชา M: 098-465-4429

 

Download Brochure

Event registration closed.
 

Date And Time

11-Aug-2021 at 09:00 to
11-Aug-2021 at 16:00
 

Registration End Date

09-Aug-2021
 

Location

Online Event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends