หลักสูตรฝึกอบรมและประเมินทักษะเพื่อรับวุฒิบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT SECURITY: INTERNATIONAL CERTIFIED PROGRAM)

436 436 people viewed this event.

IT Security โมดูลของ ICDL ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อการทำงานแห่งอนาคต (ICDL Workforce)

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • หลักการสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • แนวปฏิบัติที่ดีความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และเครือข่าย 
 • ลักษณะการโจมตีทางไซเบอร์ประเภทต่างๆ
 • แนวทางการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และการรับมือ
 • การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตและช่องทางอื่นๆ อย่างปลอดภัย
 • แนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)

สิ่งที่จะได้รับ

 • การฝึกอบรมเป็นภาษาไทย ร่วมกับการใช้ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษที่จำเป็น
 • การสอบผ่านระบบออนไลน์มาตรฐานของ ICDLด้วยข้อสอบภาษาอังกฤษ
 • มีเอกสารประกอบให้อ่านก่อนสอบ
 • ในวันสอบรับสิทธิ์ในการประเมิน (Assessment) ก่อนสอบจริง และรับสิทธิ์การสอบวุฒิบัตร (Certification Test) 1 ครั้ง เพื่อประเมินรับวุฒิบัตร
 • ผู้สมัครต้องขอสอบภายใน 2 เดือน (ตามปฏิทินการจัดสอบที่กำหนด) 
 • เมื่อต้องการสอบต้องแจ้งผู้จัดล่วงหน้าตามที่กำหนด
 • การสอบวุฒิบัตรผู้สอบจะต้องได้คะแนน 75% ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่านตามมาตรฐานของ ICDL และได้รับวุฒิบัตร ICDL IT Security Certificate

วิทยากร
คุณอรรณพ ดำรงพาณิชกิจ
ผู้อำนวยการอาวุโส ทริส คอร์ปอเรชั่น 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(iSEC-M, CEH CompTIA Security+, ITIL)

Date/Time: วันที่ 7-8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00–16.00 น.
Venue: ห้อง Jamjuree 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
Course Fee: 18,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%) 
(รวมค่าทดสอบประเมินทักษะ ICDL Data Protection)
Promotion Early Bird สมัครภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 รับส่วนลด 15% เหลือเพียง 15,300.00 บาท เท่านั้น

กำหนดการสอบ ICDL Data Protection
จะแจ้งใหห้ทราบอีกครั้ง

สถานที่สอบ : TRIS Digital Academy ทริส คอร์ปอเรชั่น ศูนย์สอบอย่างเป็นทางการ (Accredited Test Centre) ตามมาตรฐานสากลด้านทักษะดิจิทัล ICDL

Contact
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 ต่อ 8401
M: 098-465-4429

สถาบันฯ ให้ความสำคัญ และเฝ้าระวังกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นสำคัญ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามขนาดของพื้นที่เพื่อลดความแออัด พร้อมด้วยมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มข้นทั้งบุคลากรและสถานที่จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รวมทั้งการรักษาระยะห่าง (Distancing) ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่

ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

ผู้ประสานงาน

 

Date And Time

07-Oct-2021 at 09:00 to
08-Oct-2021 at 16:00
 

Registration End Date

06-Oct-2021
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends