สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564”

1116 1116 people viewed this event.

 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564” 

รางวัลนวัตกรรมอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย

โดยในปีนี้รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีการจัดประกวดทั้งสิ้น 5 ด้าน อันประกอบไปด้วย

 1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ

สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศแบ่งเป็น 2 ประเภทตามขนาดองค์กร ได้แก่

 • วิสาหกิจขนาดกลาง
 • วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย
 1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะองค์กร ได้แก่

 • หน่วยงานภาคเอกชน
 • หน่วยงานภาครัฐ
 • องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน
 1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

สำหรับผลงานนวัตกรรมที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผลงาน ได้แก่

 • การออกแบบผลิตภัณฑ์
 • การออกแบบบริการ
 1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร

รูปแบบการสื่อสารใหม่ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะผลงาน ได้แก่

 • ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร
 • ผู้สื่อสารนวัตกรรม
 1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่นตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ ถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ซึ่งได้เพิ่มการประกวดเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะองค์กร ได้แก่

 • องค์กรภาคเอกชน
 • องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมประกวด ได้ที่ award.nia.or.th ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

สอบถามเพิ่มเติม: 080-070-2999 (คุณพัชรีนาถ)

———————————————————-

#รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 
#NationalInnovationAwards 
#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
#NIA

ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

ผู้ประสานงาน

 

Date And Time

24-May-2021 at 09:00 to
30-Jun-2021 at 16:00
 

Registration End Date

30-Jun-2021
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends