News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
Image Not Found.

ทริส คอร์ป เติมความฟิต ที่ปรึกษาตรวจสุขภาพ รสก.-บจ.

February 22, 2017

เมื่อพูดถึง "ทริส คอร์ปอเรชั่น" ธุรกิจภาคเอกชนและนักลงทุนส่วนใหญ่จะนึกถึงชื่อเสียงด้านการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือที่เรียกกันว่า "เครดิตเรตติ้ง" ซึ่งความจริงธุรกิจนี้จะขึ้นอยู่กับบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่เป็นบริษัทลูกของ "ทริส คอร์ปอเรชั่น" ต่างหาก

ส่วนธุรกิจหลักของบริษัทแม่อย่าง "ทริส คอร์ปอเรชั่น" นั้นจะเป็นอีกส่วนงานที่ปรึกษาการประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆให้แก่องค์กร ซึ่งปีนี้จะเห็นทิศทางการรุกธุรกิจอย่างชัดเจนขึ้น โดยหัวเรือใหญ่ "คุณไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์" กรรมการผู้จัดการบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นที่จะสร้างบทบาทการให้บริการที่ปรึกษาประเมินผลดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้โดดเด่นขึ้น

คุณไวฑูรย์เล่าที่มาที่ไปของบริษัทแม่-ลูก "ทริส" นี้ว่า เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ โดยมีการแยกส่วนธุรกิจด้านการประเมินเครดิตออกมาอยู่ภายใต้บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดแล้ว ทางบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น (ทริส) ซึ่งเดิมเป็นบริษัทแม่ที่ถือหุ้นในทริสเรทติ้งอยู่ในสัดส่วน 99.9% ก็ได้มีการขายหุ้นออกให้ลดลง (ล่าสุด ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลดสัดส่วนการถือหุ้นในทริสเรทติ้งเหลือ 51% และมี S&P Global Asian Holdings Pte. Ltd. ถือหุ้น 49%) ดังนั้น ตอนนี้บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงต้องปรับตัวการให้บริการธุรกิจที่ปรึกษาด้านการประเมินผลดำเนินงานและด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับองค์กรภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน

"ความจริงแล้วโดยโครงสร้างองค์กรเราเป็นบริษัทแม่ของทริสเรทติ้งแต่บางคนก็อาจจะยังจดจำชื่อทริสในฐานะเป็นผู้ประเมินเรตติ้งของบริษัทต่างๆ อยู่ ดังนั้น เราเองจึงต้องสร้างความรู้จักให้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาเราทำงานกับภาครัฐค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะลูกค้าหลักที่เป็นรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ที่จะต้องใช้บริการของเรา ขณะที่ทริสเรทติ้งจะเป็นที่รู้จักกว้างขวางในแวดวงต่าง ๆ มากกว่าโดยเฉพาะเอกชน"

สำหรับจุดแข็งของทริส คอร์ปอเรชั่น คือ ประสบการณ์ที่คลุกคลีกับรัฐวิสาหกิจมายาวนาน เพราะต้องมาให้ทริส คอร์ปอเรชั่นทำการตรวจสุขภาพการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรก่อนว่ามีจุดเสี่ยงในการบริหารงานแต่ละด้านอย่างไรบ้าง และจะทำการ "เสนอแนะ" ให้หน่วยงานนั้น ๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการใช้เครื่องมือประเมินผลให้เหมาะสมกับองค์กรที่มีตัวชี้วัดผลในการดำเนินงาน (KPI) เป็นต้น แต่คำเสนอแนะนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของหน่วยงานนั้นว่าจะนำไปใช้หรือไม่ด้วย เพราะทางทริส คอร์ปอเรชั่นไม่สามารถบังคับให้ทำได้

"ธุรกิจของเราเป็นเหมือนตรวจสุขภาพให้กับองค์กรนั้น ๆ ว่า ตอนนี้องค์กรคุณมีไขมันสูงหรือต่ำอย่างไร ควรจะออกกำลังกายตรงส่วนไหนดี เพื่อให้การมาตรวจสุขภาพคราวหน้าดีขึ้น"

ปัจจุบันงานที่ปรึกษาที่ทริส คอร์ปอเรชั่น ที่ให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่ บริการที่ปรึกษาด้านการประเมินผลการดำเนินงานที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร, ที่ปรึกษาในการเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานของระบบงานในองค์กร, บริการที่ปรึกษาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม, บริการที่ปรึกษาการประเมินคุณภาพระบบตรวจสอบภายใน และการรายงานคุณภาพระบบตรวจสอบภายในองค์กร (QAR), ที่ปรึกษาการวิจัย สำรวจ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

คุณไวฑูรย์บอกว่า ที่ผ่านมาทริส คอร์ปอเรชั่นจะทำหน้าที่ตรวจสุขภาพหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ของรัฐ ทำให้มีความเข้าใจตัวการบริหารองค์กรกลุ่มนี้ ซึ่งการดำเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจจะมีความซับซ้อน ด้านกฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติงานต่าง ๆ แต่ต่อมาทางกระทรวงการคลังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเองชื่อว่า "มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)" เพื่อทำหน้าที่ตรวจสุขภาพของรัฐวิสาหกิจ จึงทำให้ลูกค้าที่เป็นรัฐวิสาหกิจหลัก ๆ ได้ไปใช้บริการที่มูลนิธิดังกล่าว

"รัฐวิสาหกิจจะมีหลายเกรด ตั้งแต่ A คือ รัฐวิสาหกิจชั้นดีที่สุด และรองลงมาคือ เกรด BA, BB, C ซึ่งลูกค้า 2 เกรดแรกจะใช้บริการของมูลนิธิ IRDP ส่วนเราจะรับผิดชอบตรวจสุขภาพรัฐวิสาหกิจเกรด BB และเกรด C ที่มีกว่า 30 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้มีหลายบริษัทที่เราเข้ามาประเมินผลให้เขาและเสนอแนะไปก็ได้มีการนำไปปรับเหมือนกัน บางองค์กรก็ดีขึ้น เช่น บริษัทไปรษณีย์ไทย และบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เป็นต้น"

สำหรับประสบการณ์จากที่ตรวจสุขภาพของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา พบว่าจะให้ความสำคัญเรื่องตัวเลขกำไรเป็นสำคัญ เช่น หากปีนี้ทำกำไรได้ 10 ล้านบาท จะได้เกรด C หากทำกำไรได้

15 ล้านบาท จะได้เกรด A เป็นต้น ซึ่งการทำงานที่มีแรงกดดันในลักษณะนี้ จะเป็นการดำเนินระยะสั้น หรือทำเฉพาะหน้าเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ อีกปัญหาที่สำคัญคือ ความเข้มแข็งขององค์กร ที่ผ่านมาบางรัฐวิสาหกิจแม้จะรู้ตัวว่ามีปัญหา แต่ยังคงไม่แก้ไขเหมือนคนเป็นโรคเบาหวาน แต่ชอบจะทานของหวานอยู่ตลอด ทำให้ปัญหาในองค์กรยิ่งแก้ไขได้ยาก

"ภาครัฐยังขาดแผนยุทธศาสตร์ที่ดี เพราะหลายองค์กรสร้างมานาน และโครงสร้างการทำงานอาจไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจในเวลานี้ เราพยายามแนะนำรัฐวิสาหกิจให้แก้ไขปัญหาของตัวเองในระยะยาว และหากรัฐวิสาหกิจต้องการจะเทียบตัวเลขที่แสดงถึงความสำเร็จ อาจจะเทียบกับตัวเลขที่ทำได้ในอดีตของตัวเอง แล้วค่อย ๆพัฒนาให้ดีขึ้น ส่วนระยะไกลกว่านั้นอาจจะนำมาตรฐานกลาง (เบนช์มาร์ก) ของบริษัทเอกชนมาประยุกต์ใช้"

อย่างไรก็ตาม ทริส คอร์ปอเรชั่นมีการทำโครงการพี่สอนน้อง คือ การให้พี่เลี้ยงที่เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ประสบความสำเร็จ มาถ่ายทอดความรู้ให้ในกลุ่มที่ทำธุรกิจที่คล้าย ๆ กัน อย่าง บมจ.ปตท. เป็นต้น

"ไวฑูรย์" บอกว่า ปีนี้จะเป็นปีที่ทริส คอร์ปอเรชั่นทำงานเชิงรุก เพราะนอกจากจะให้บริการลูกค้ารัฐวิสาหกิจแล้ว จะหันมาให้บริการตรวจสุขภาพกลุ่มบริษัทเอกชนมากขึ้น โดยจะโฟกัสไปที่บริษัทจดทะเบียน (บจ.) มากขึ้นแต่คงจะเน้นไปกลุ่มที่มีขนาดมาร์เก็ตแคป 1 พันล้านบาท-3 พันล้านบาท จนถึง 3 พันล้านบาท-1 หมื่นล้านบาท เพราะบริษัทเอกชนรายใหญ่ ๆ จะเน้นใช้บริการที่ปรึกษาที่เป็นบริษัทต่างชาติกัน โดยเป้าหมายกลุ่มลูกค้าในปีนี้จะเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจ 80% ส่วนเอกชน หรือ บจ. 20% โดยจะเน้นงานด้านบริการที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร บริการที่ปรึกษาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ล่าสุดเพิ่งได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นที่ปรึกษาในการจัดการนวัตกรรม ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้

 

Credit : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1487760141