News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016

ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดเสวนา “Boost Organizational Spirit to 4.0 Era ยกระดับองค์กรสู่ยุค 4.0”

March 31, 2017

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKI-SEA) ศูนย์แห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดเสวนา "TRIS Academy Forum: Boost Organizational Spirit to 4.0 Era ยกระดับองค์กรสู่ยุค 4.0" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายกับบริบทในยุค 4.0 ที่จะต้องแข่งขันเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และความรวดเร็ว นำโดย

ดร. ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ (กลางซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด , Dr. Arthur Shelley (กลางขวา) Founder of the Organizational Zoo Ambassadors Network , คุณนิยต มาศะวิสุทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด , Dr. Ronald Vatananan-Thesenvitz (ซ้าย) Assistant Professor Bangkok University ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เมื่อเร็วๆนี้