News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

ดร. ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

December 21, 2017

ดร. ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน เป็นการขอบคุณที่นำเสนอข่าวของทริส คอร์ปอเรชั่น ด้วยดีตลอดมา