News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

นางสาวบงกช นุตพงษ์ Senior Vice President (กลาง) บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) บริษัทที่ปรึกษาด้านการประเมินผลการดำเนินงาน และการบริหารจัดการองค์กร ได้เข้าแสดงความยินดีกับนายเข็มชัย ชุติวงศ์

December 14, 2017

นางสาวบงกช นุตพงษ์ Senior Vice President (กลาง) บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) บริษัทที่ปรึกษาด้านการประเมินผลการดำเนินงาน และการบริหารจัดการองค์กร ได้เข้าแสดงความยินดีกับนายเข็มชัย ชุติวงศ์ (ซ้าย) ณ สำนักงานอัยการสูงสุด ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนที่ 14 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อเร็วๆ นี้