เจ้าหน้าที่บัญชี (การเงิน)

Position

เจ้าหน้าที่บัญชี (การเงิน)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการประเมินผลการดำเนินงาน และที่ปรึกษาธุรกิจด้านต่าง ๆ ให้กับลูกค้าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทในเครือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ทำธุรกิจการจัดอันดับเครดิต  เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั่น 18 (ใกล้ BTS ศาลาแดง / MRT สีลม)
( ทำงานจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. มี OT สำหรับทำงานล่วงเวลา )

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • จัดทำการเบิก-จ่ายเงินสด และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน
 • จัดการงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากของบริษัท และจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน
 • จัดการงานด้านสั่งจ่ายค่าใช้จ่ายทุกด้าน
 • จัดทำรายงาน Aging ลูกหนี้ และรายได้ค้างรับ
 • จัดทำรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และค้างจ่าย
 • ประมาณการรายได้ค่าบริการจัดอันดับเครดิต เพื่อส่งให้บัญชีจัดทำงบประมาณการประจำปี
 • ตรวจงานเอกสารทางด้านลูกค้า และการเงินของผู้ปฏิบัติงาน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (อาทิ ประสานงานด้านลูกค้า เสนอความคิดเห็นต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท)

คุณสมบัติ : 

 • อายุไม่เกิน 30 ปี และมีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office, มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการอ่านทำความเข้าใจ และการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษได้
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน, มีความซื่อสัตย์และไว้วางใจได้

สวัสดิการที่ได้รับ :

        ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ/ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน), ค่าทันตกรรมและค่าตัดแว่นสายตา 7,500 บาท/ ปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานและตรวจสุขภาพประจำปี,วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และป้องกันไวรัสตับบี, ค่าตรวจโควิดและค่าฉีดวัคซีนโควิดทางเลือก, ค่าอาหารนอกเวลาทำงาน, โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี 15 วัน/ปี, สัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี และ กิจกรรมส่งเสริมพนักงาน

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่ง Resume ได้ที่ > > คุณสุชาดา พลอยเพชร์ (พี่ปุ้ย HR)
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ใกล้ BTS ศาลาแดง / MRT สีลม)
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร: 086 776 6595, 02-032-3000 Ext. 8533, LINE ID: pouihappy
Email: Suchada_p@tris.co.th / recruit@tris.co.th
Linkedin: TRIS Corporation Limited
FB: TRIS Corporation Limited
www.tris.co.th

Apply for this Job