CLOSE

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์


(สัญญาจ้าง 1 ปี)

Position

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ (สัญญาจ้าง 1 ปี)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาการประเมินผลการดำเนินงาน และที่ปรึกษาธุรกิจด้านต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ติดต่อและประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
 • สนับสนุนการทำงานของสายงาน อาทิเช่น จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการให้ข้อมูลโครงการ
 • จัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายของสายงาน
 • จัดทำ และสอบทานความถูกต้องของรายงาน ตามรูปแบบที่ได้กำหนดไว้
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน : 

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office (Word, Excel, PowerPoint) เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ และการสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานติดต่อประสานงานกับทั้งทางภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการที่ได้รับ :

          ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ/ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน), ค่าทันตกรรมและค่าตัดแว่นสายตา, ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานและตรวจสุขภาพประจำปี, วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และป้องกันไวรัสตับบี, ค่าตรวจโควิดและค่าฉีดวัคซีนโควิดทางเลือก, ค่าอาหารนอกเวลาทำงาน, วันหยุดพักผ่อนประจำปี 15 วัน/ปี, สัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี และ กิจกรรมส่งเสริมพนักงาน

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่ง Resume ได้ที่ > > คุณสุชาดา พลอยเพชร์ (พี่ปุ้ย HR)
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ใกล้ BTS ศาลาแดง / MRT สีลม)
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร: 086 776 6595, 02-032-3000 Ext. 8533, LINE ID: pouihappy
Email: Suchada_p@tris.co.th / recruit@tris.co.th
Linkedin: TRIS Corporation Limited
FB: TRIS Corporation Limited
www.tris.co.th

 

Apply for this Job

สมัครงาน
© 2024 TRIS Corporation Limited
cross