CLOSE

TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE ISSUE 19

วันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นวันที่ทั่วโลกได้รำลึกถึงการเริ่มต้นของ world wide web (www) เทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกอย่างแท้จริง ซึ่งครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อ 30 ปีก่อน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนาม Tim Berners-Lee ได้คิดค้นเวิลด์ไวด์เว็บขึ้นในปี 1989 และเขียนเว็บไซต์แรกขึ้นในปี 1990 โดยนับแต่นั้นเป็นต้นมา มันก็ได้มีบทบาทสำคัญในพัฒนาการของโลกยุคข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการเชื่อมโยงผู้คนและโลกเข้าด้วยกันผ่าน “อินเทอร์เน็ต”

จริงๆ แล้วเวิลด์ไวด์เว็บนั้นเป็นเพียงแค่บริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยคำจำกัดความของเวิลด์ไวด์เว็บ คือ ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) หรือข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบบนเว็บ ที่สามารถเรียกดูด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งจะอ่านข้อมูลที่เรียกว่าเว็บเพจมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลที่เรียกอ่านจะแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านและดูเว็บได้ เมื่อผู้ใช้ต้องการดูหน้าอื่น สามารถเลือกไฮเปอร์ลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บหน้าอื่นๆ หรือส่งข้อมูลกลับไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผล และเว็บเพจหลายๆ หน้าที่มีการเก็บข้อมูลที่ใกล้เคียงกันเราก็จะเรียกว่าเว็บไซต์นั่นเอง

การปฏิวัติทางเทคโนโลยีของมนุษยชาติด้วยอินเทอร์เน็ตครั้งล่าสุดนี้ ได้ทำให้เศรษฐกิจ สังคมรวมทั้งเทคโนโลยีแขนงต่างๆ เติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่ายุคใดๆ และถึงแม้มนุษย์จะมีความเป็นอยู่หรือเรียกได้ว่ามีความสุขเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตมากเท่าใด ก็ยังคงต้องดิ้นรนต่อสู้ในบทบาทต่างๆ ไม่ว่าชีวิตหรือการทำธุรกิจก็ตาม ซึ่งก็ทำให้มีความต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป
© 2024 TRIS Corporation Limited
cross