ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ความรู้องค์กร (Session 1) (Knowledge Mapping : from Concept to Actions , Session 1)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ความรู้องค์กร (Session 1) (Knowledge Mapping : from Concept to Actions , Session 1) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และสามารถนำเครื่องมือในการกำหนดความรู้ที่สำคัญไปใช้ในองค์กรได้จริง โดยวิทยากร ดร.บุญดี บุญญากิจ ที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น และได้รับเกียรติจากคุณณกานดา จันทนสมิต Senior HR Officer บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จริงในการนำ Knowledge Mapping มาใช้ในองค์กรอย่างไรให้ได้ผล

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสื่อสารภายในทีมอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Communication for Team Engagement)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสื่อสารภายในทีมอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Communication for Team Engagement) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมโดยวิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy อาจารย์ภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการความรู้องค์กร (Organizational Knowledge Management)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการความรู้องค์กร (Organizational Knowledge Management) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการความรู้ รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้องค์กรตามโมเดลการจัดการความรู้องค์กร (Organizational Knowledge Management Model) โดยวิทยากร ดร.บุญดี บุญญากิจ ที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น และ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565”

เปิดรับสมัครแล้ว!! การประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565” รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่1. ด้านเศรษฐกิจ – Size M– Size S & Micro2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม – หน่วยงานภาคเอกชน– หน่วยงานภาครัฐ– องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน3. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ – การออกแบบผลิตภัณฑ์– การออกแบบบริการ 4. ด้านสื่อและการสื่อสาร – ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร – ผู้สื่อสารนวัตกรรม – องค์กรภาคเอกชน – องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมได้ที่: https://award.nia.or.th สอบถามเพิ่มเติม โทร. 080-070-2999 (พัชรีนาถ) หรือ awards@nia.or.th       […]