TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE ISSUE 20

TRIS_Magazine_Issue20

Knowledge-based economy หรือเศรษฐกิจฐานความรู้ อาจเป็นคำที่ดูจะห่างหายไปจากการใช้แทนยุคเศรษฐกิจสมัยปัจจุบัน โดยมีคำอื่นๆ แทรกเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Creative economy, Innovative economy หรือแม้แต่ Disruption อย่างไรก็ตามเราคงเข้าใจกันได้ว่าคำต่างๆ เหล่านี้ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด โดยล้วนแต่ต้องมี “ความรู้” เป็นพื้นฐานทั้งสิ้น               เราต่างยอมรับว่าสิงคโปร์ คือ ประเทศอาเซียนที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาททางเศรษฐกิจในระดับโลก ทั้งๆ ที่มีข้อจำกัดมากมายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ หรือทรัพยากร ซึ่งรวมทั้งจำนวนประชากร แน่นอนว่าความสำเร็จดังกล่าวต้องมาจากวิสัยทัศน์และคุณภาพของบุคลากรตัวอย่างความโดดเด่นในด้านวิสัยทัศน์ของสิงคโปร์นั้น คือ การลงทุน โดยสิงคโปร์มีกองทุนแห่งชาติที่ทำหน้าที่ในการลงทุนในด้านต่างๆ ไปทั่วโลก และหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจของสิงคโปร์นี้ คือ The Sino-Singapore Guangzhou Knowledge City (SSGKC) ในพื้นที่เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เสินเจิ้น ที่กำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเซียและของโลกในไม่ช้าอีกด้วย ทั้งนี้ปัจจุบันกวางโจวเป็นเมืองที่ใหญ่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ และมีรายได้ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในประเทศA Vision for a […]

TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE ISSUE 19

TRIS_Magazine_Issue19

วันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นวันที่ทั่วโลกได้รำลึกถึงการเริ่มต้นของ world wide web (www) เทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกอย่างแท้จริง ซึ่งครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อ 30 ปีก่อน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนาม Tim Berners-Lee ได้คิดค้นเวิลด์ไวด์เว็บขึ้นในปี 1989 และเขียนเว็บไซต์แรกขึ้นในปี 1990 โดยนับแต่นั้นเป็นต้นมา มันก็ได้มีบทบาทสำคัญในพัฒนาการของโลกยุคข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการเชื่อมโยงผู้คนและโลกเข้าด้วยกันผ่าน “อินเทอร์เน็ต”     จริงๆ แล้วเวิลด์ไวด์เว็บนั้นเป็นเพียงแค่บริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยคำจำกัดความของเวิลด์ไวด์เว็บ คือ ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) หรือข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบบนเว็บ ที่สามารถเรียกดูด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งจะอ่านข้อมูลที่เรียกว่าเว็บเพจมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลที่เรียกอ่านจะแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านและดูเว็บได้ เมื่อผู้ใช้ต้องการดูหน้าอื่น สามารถเลือกไฮเปอร์ลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บหน้าอื่นๆ หรือส่งข้อมูลกลับไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผล และเว็บเพจหลายๆ หน้าที่มีการเก็บข้อมูลที่ใกล้เคียงกันเราก็จะเรียกว่าเว็บไซต์นั่นเอง     การปฏิวัติทางเทคโนโลยีของมนุษยชาติด้วยอินเทอร์เน็ตครั้งล่าสุดนี้ ได้ทำให้เศรษฐกิจ สังคมรวมทั้งเทคโนโลยีแขนงต่างๆ เติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่ายุคใดๆ และถึงแม้มนุษย์จะมีความเป็นอยู่หรือเรียกได้ว่ามีความสุขเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตมากเท่าใด ก็ยังคงต้องดิ้นรนต่อสู้ในบทบาทต่างๆ ไม่ว่าชีวิตหรือการทำธุรกิจก็ตาม ซึ่งก็ทำให้มีความต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE ISSUE 18

TRIS_Magazine_Issue18

สวัสดีครับ ช่วงนี้คงจะเริ่มรู้สึกถึงอากาศร้อนกันแล้วเพราะเราเข้าสู่ หน้าร้อนกันอย่างเป็นทางการแล้ว แต่สิ่งที่จะพูดถึงวันนี้น่าจะร้อนแรง ไม่แพ้กัน คือจะมาเล่าถึงการปรับปรุงระบบประเมินผลการดําเนินงาน รัฐวิสาหกิจใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ที่จะเริ่มใช้ตามกําหนดการ คือในปีบัญชี 2563 นี้ Impact ของรัฐวิสาหกิจไทยนั้นคงทราบว่ามากมายขนาด ไหนกับประเทศ ทั้งกับระบบเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของ เรากัน ที่ว่าน่าจะร้อนแรงไม่แพ้กัน ก็เพราะว่าถ้าหากดูจากภายนอกแล้ว อาจ จะเข้าใจได้ว่าเปลี่ยนแปลงและเข้มข้นขึ้นเยอะ แต่ตรงนี้แหละครับที่จะ เล่าให้ฟังว่าไม่จำเป็นต้อง “เกรง” กันถึงขนาดนั้น! ทริสมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาปรับปรุงระบบฯ ใน ครั้งนี้ด้วย ซึ่งที่มาและแนวทางของระบบฯ ใหม่นี้ มี 3 ประการครับ 1) เก็บข้อดีหรือจุดแข็งของระบบฯ ปัจจุบันไว้ 2) ปรับปรุง แก้ไข ข้อ ด้อยของระบบฯ ปัจจุบันที่มี และ 3) เพิ่มเติมหรือ Update หลักการ แนวทาง มาตรฐานต่างๆ ให้ทันสมัย นี่แหละครับ ทำให้ได้ตัวระบบ […]

TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE ISSUE 17

ACADEMY CLUB Issue 17

ช่วงต้นปีนี้ มีความแปลกใหม่อย่างหนึ่งเกิดขึ้นในสังคมไทย คือการที่ต้องเผชิญกับปัญหา “ฝุ่นพิษ” หรือ เรียกกันโดยทั่วไปว่า PM2.5 ซึ่งสร้างผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ “คนเมือง” ปัญหาของฝุ่นละออง (Particulate Matter) เหล่านี้คือ มันสามารถเข้าสู่ร่างกายเราผ่านการหายใจ ซึ่ง ขนาดของอนุภาคฝุ่นเหล่านี้จะส่งผลต่อสุขภาพแตกต่างกัน โดยอนุภาคที่มีขนาด 10 ไมโครเมตร หรือเล็ก กว่า (PM10) สามารถเข้าไปในส่วนที่ลึกสุดของปอดได้ เช่น หลอดลมฝอย หรือ ถุงลม และอนุภาคที่เล็ก กว่านั้นอย่างเช่นที่เราเผชิญอยู่นั้น มีขนาด 2.5 ไมโครเมตรหรือเล็กกว่า (PM2.5) สามารถเข้าสู่เส้นเลือด ฝอยและกระจายไปตามอวัยวะได้ โดยฝุ่นเหล่านี้จะเป็นพาหะนําสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะ หนัก ไฮโดรคาร์บอน และสารก่อมะเร็งจำนวนมาก ซึ่งแน่นอนว่าจะเกิดปัญหาต่อสุขภาพ ตั้งแต่การระคาย เคืองไปจนถึงการเริ่มต้นของการเป็นมะเร็ง โรคที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอด เลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็งปอด และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่าง […]

TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE ISSUE 16

TRIS_Magazine_Issue16

เดือนมกราคม มักถูกใช้ในการเริ่มต้นสิ่งดีๆ และส่วนใหญ่เรามักจะใช้เดือนนี้ในการตั้งเป้าหมาย ทำสิ่งต่างๆ ที่อยากทำ อยากให้ชีวิตหรือการทำงานดีขึ้น โดยจะเขียนแผนหรือเป้าหมายส่วนตัว เป็น New year resolutions หรือถ้าเป็นองค์กรธุรกิจก็จะทำและเริ่มต้นตาม Business plan การบริหารจัดการทางธุรกิจมักอ้างอิงแนวคิดหลายอย่างจากศาสตร์ของการทำสงคราม ในอดีต ดังเช่น ตําราพิชัยสงครามของจีน ที่จะพูดกันเสมอว่า ความสำเร็จขึ้นกับการวางแผน ที่ดี หรือถ้าวางแผนกลยุทธ์ที่ดีก็มีความสำเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง ผมคิดว่าไม่มีใครปฏิเสธแนวคิด นี้แน่ แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่า ในการทำงานจริงตามแผนนั้น มักมีสิ่งที่ไม่คาดคิดที่จะเป็นอุปสรรค หรือสร้างปัญหาให้กับเราได้เสมอ Min-Liang Tan ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ชาวสิงคโปร์ของ Razer Inc. บริษัทออกแบบและผลิต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการเล่นเกมแบรนด์ระดับโลก Razer ที่นักเล่นเกมคงต้องรู้จักกันดี เคยให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาในการทำงานว่า ตัวเขาเองเริ่มธุรกิจจากความชอบเล่นเกมตั้งแต่ อายุ 14 ปี จึงมองการทำงานเหมือนกับการเล่นเกม หากเจอกับปัญหาก็เหมือนกับเราเล่นเกม ไปแล้วเจอกับสัตว์ประหลาดตามทางที่เดินไป ซึ่งก็ต้องต่อสู้ให้ผ่านไปให้ได้ แต่หากเดินไปแล้วไม่ เจอสัตว์ประหลาดเลย ก็เป็นไปได้อย่างมากว่า เรามาผิดทางหรือไม่ใช่ทางที่ควรจะไป เพราะ ฉะนั้นถ้ายิ่งเจอปัญหามาก แสดงว่าเรากําลังเดินไปสู่ความสำเร็จใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน

TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE ISSUE 15

ACADEMY CLUB Issue 15

ปี 2561 นี้ ที่โลกเราตื่นตัวอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เราคงได้ อ่านข่าวจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลข้อมูล (Data Breach) ของหน่วยงานต่างๆ ไปจนถึงโซเชียล มีเดีย โดยที่โด่งดังไปทั่วโลกจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางคือ กรณีของเฟชบุ๊ก (Facebook) สื่อสังคมออนไลน์ที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลก ถึงขนาดที่ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งอย่างมาร์ก ซัคเกอร์เบิร์ก ต้อง เดินสายให้การกับสภาผู้แทนฯ ทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป เนื่องด้วยความทรงอิทธิพลของเฟชบุ๊กต่อสังคม และพลเมืองของโลกในปัจจุบัน หลายแบรนด์ธุรกิจประสบปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกัน ด้วยโมเดลธุรกิจในปัจจุบันจะอยู่บนพื้นฐานของการ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ของ “ลูกค้า” ที่บางส่วนเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลที่มี “คุณค่า” สามารถนําไปใช้ ประโยชน์หรือสร้าง “มูลค่า” ได้ ดังเช่นกรณีขององค์กรต่างๆ ที่เกิดปัญหานี้ ได้แก่ British Airways (380,000 records), Under Armour (150,000,000 records), Google Plus (500,000 records) และ Facebook (50,000,000 records) เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างดังกล่าวเป็นข้อมูลเฉพาะปีนี้เท่านั้น […]

TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE ISSUE 14

TRIS_Magazine_Issue14

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ซึ่งทำให้ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติที่เป็นเป้าหมายการ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน และถือเป็นเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งจะ ต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ มั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงปี พ.ศ. 2580 หรือ ค.ศ. 2037 ประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ได้หรือไม่ ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมั่นใจนัก

TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE ISSUE 13

TRIS_Magazine_Issue13

Jack Ma ผู้ก่อตั้งธุรกิจอีคอมเมิร์ชยักษ์ใหญ่ Alibaba Group ซึ่งกําลังจะ ก้าวลงจากตำแหน่งบริหาร เพื่อให้เวลากับการถ่ายทอดประสบการณ์และการ ศึกษา ได้เคยกล่าวไว้ว่า “เราจะต้องเปลี่ยนระบบการศึกษาใหม่ ที่ไม่ใช่การ แข่งขันด้านความรู้ แต่เป็นการแข่งขันด้านความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การเรียนรู้ และการคิดอย่างอิสระ ถ้าเราคิดบนฐานความรู้ เราก็เหมือนกับ เครื่องจักร แต่อีก 20 ปีจากนี้ เครื่องจักรจะเหมือนกับคน โลกหลังจากนี้ จะต้องขับเคลื่อนโดยความคิดสร้างสรรค์ ที่เราต้องร่วมกันเปลี่ยนแปลง” ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ประเทศสิงคโปร์ประกาศแผนปฏิรูปการ ศึกษา โดยตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป จะไม่มีการสอบวัดผลสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 อีกต่อไป และจะยกเลิกการสอบกลางปีสำหรับ นักเรียนชั้นประถมระดับอื่นๆ บางระดับ เช่นเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และปีที่ 3 ซึ่งการปฏิรูประบบการศึกษาครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อยกเลิกการ มุ่งเน้นที่ผลการเรียนมากเกินไป จากการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็น ประเทศที่มุ่งแข่งขันวิชาการแต่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังระบุ ด้วยว่าภายใต้แผนปฏิรูประบบการศึกษา ครูและโรงเรียนจะไม่บอกผลคะแนน […]

TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE ISSUE 12

TRIS_Magazine_Issue12

ท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสองมหาอํานาจเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกา และจีน ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ซึ่งต่างตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องและจริงจัง สร้างความ หวาดหวั่นต่อผลกระทบไปทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กลับมีเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะ สวนทางความวิตกกังวลทางเศรษฐกิจนั้น นั่นก็คือการพุ่งทะยานของดัชนีหุ้น Nasdaq ของสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคม การปรับตัวนี้ เมื่อเทียบการเพิ่มขึ้นกว่า 40% ในรอบปี โดยบทบาทสำคัญของการ เพิ่มขึ้นนี้ หนีไม่พ้นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําของโลก 5 บริษัท ที่เรียกรวมกันว่ากลุ่ม FAANG ตามที่เหล่านักวิเคราะห์มักใช้กัน ซึ่งประกอบไปด้วย Facebook, Apple, Amazon, Netflix และ Google ที่ต่างสร้างผลประกอบการและความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนอย่าง ต่อเนื่อง ขณะที่ Facebook นั้นอาจเพิ่งเผชิญปัญหากับเรื่องข้อมูลสมาชิกที่รั่วไหล ที่อาจทำให้ ราคาหุ้นอาจไม่สูงขึ้นมากนัก แต่ก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุน ส่วน Apple นั้น ราคา หุ้นได้ทะลุระดับสูงสุด และกลายเป็นหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงเกินกว่า หนึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม โดยมี Amazon.com และ | Netflix ที่มาแรง ราคาเพิ่มขึ้นกว่า […]