ภาพกิจกรรม TRIS ACADEMY SHARING : เครื่องมือวิเคราะห์อัตลักษณ์บุคคลทางนวัตกรรมเพื่อการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (INTRODUCING THE TIPS TALENT & INNOVATOR PROFILING METHOD)

TRIS Academy ร่วมกับ Thinkergy จัด TRIS Academy Online Sharing : เครื่องมือวิเคราะห์อัตลักษณ์บุคคลทางนวัตกรรมเพื่อการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ  (Introducing the TIPS Talent & Innovator Profiling Method) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เพื่อถ่ายทอดเครื่องมือทดสอบและประเมินรูปแบบการคิดและบุคลิกภาพรูปแบบใหม่สำหรับบุคลากรในองค์กรธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิทยากร Dr. Detlef Reis, Founder & Chief Ideator of Thinkergy และ คุณชัชมนต์ สมาร์ท Digital Marketer & Innovation Facilitator โดย TRIS Academy ร่วมกับ Thinkergy  กำหนดจัดหลักสูตรการบริหารทีมที่มีประสิทธิผลและสร้างสรรค์นวัตกรรม (Effective Team Management for Innovation) ในวันที่ 14 […]