CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการพัฒนา (Evaluating and Measuring Return on Investment of New Learning Models)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการพัฒนา (Evaluating and Measuring Return on Investment of New Learning Models) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ แนวคิดการพัฒนาบุคลากรในยุคใหม่ แนวทางการนำ ROI (การวัดผลตอบแทนการลงทุน) มาใช้สำหรับหลักสูตรอบรม พร้อมแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากประสบการณ์จริงร่วมกันกับวิทยากร โดยคุณจตุพิธ ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ทริส คอร์ปอเรชั่น และ Arnauld de Nadaillac, Managing Director ANC Consulting Co., Ltd.

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross