CLOSE

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565”

INNOVATION AWARD_2022_02_FN-01

เปิดรับสมัครแล้ว!!
การประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565” รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านเศรษฐกิจ
- Size M
- Size S & Micro
2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- หน่วยงานภาคเอกชน
- หน่วยงานภาครัฐ
- องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน
3. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
- การออกแบบผลิตภัณฑ์
- การออกแบบบริการ
4. ด้านสื่อและการสื่อสาร
- ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร
- ผู้สื่อสารนวัตกรรม
- องค์กรภาคเอกชน
- องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมได้ที่: https://award.nia.or.th
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 080-070-2999 (พัชรีนาถ) หรือ awards@nia.or.th

         

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross