CLOSE

ภาพกิจกรรม บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (PDPA Thailand) ร่วมแสดงความยินดี กับกรรมการผู้จัดการ ทริส

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (PDPA Thailand) เข้าพบ ดร.อัมพร แสงมณี กรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (ทริส) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ทริส คนใหม่ ณ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross