CLOSE

ภาพกิจกรรม Innovation Profiles for Innovative Organization: TIPS แนวคิดบุคลิกภาพเพื่อการจัดการนวัตกรรม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) ร่วมกับ Thinkergy Limited จัดงานสัมมนา Innovation Profiles for Innovative Organization: TIPS แนวคิดบุคลิกภาพเพื่อการจัดการนวัตกรรม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Webinar) เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้กลยุทธ์การขับเคลื่อนเพื่อสร้างนวัตกรรมองค์กร ด้วยการค้นหาจุดเด่นและศักยภาพของบุคลากร โดย ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานสัมมนา พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “องค์กรนวัตกรรมและการจัดการด้านบุคลากร (People of Innovative Organization)” สำหรับช่วง ENLIGHTENING ได้รับเกียรติจาก Dr. Detlef Reis CEO และผู้ก่อตั้ง Thinkergy อีกทั้งยังเป็นผู้คิดค้น TIPS ได้แนะนำให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้รู้จัก TIPS เครื่องมือทดสอบและประเมินรูปแบบการคิดและบุคลิกภาพรูปแบบใหม่สำหรับบุคลากรในองค์กรที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อค้นหาและประเมินทั้งความสามารถที่โดดเด่นเฉพาะตัว ความสามารถทางนวัตกรรม ศักยภาพและรูปแบบการคิดเฉพาะบุคคลที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนนวัตกรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีคุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ทริส คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ดำเนินรายการ

ท่านใดสนใจต้องการประเมิน TIPS เพื่อค้นหาอัตลักษณ์นวัตกรของตนเอง คุณคือใครใน Innovation Profiles 11 รูปแบบ มาค้นหาคำตอบกันในวันที่ 25 มิถุนายน 67 นี้ กับหลักสูตรฝึกอบรมและประเมิน TIPS Innovator Profiling for a Winning Team Management อัตลักษณ์นวัตกรเพื่อการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ สมัครก่อน 4 มิถุนายน รับสิทธิ์ Early Bird ส่วนลดสุดคุ้ม 20%
ดูรายละเอียดได้ที่
https://www.tris.co.th/product/innovator-profiling-for-a-winning-team-management/
(ผู้สนใจควรสมัครล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 2 อาทิตย์ เพื่อทำแบบประเมิน TIPS ก่อนเข้าร่วมอบรม)

ชมคลิปอธิบายเครื่องมือ TIPS เบื้องต้นได้ที่
https://vimeo.com/178319053

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross