CLOSE

หลักสูตรฝึกอบรมและประเมินทักษะเพื่อรับวุฒิบัตร SPREADSHEETS ระดับสูง (ADVANCED SPREADSHEETS: INTERNATIONAL CERTIFIED PROGRAM)

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

Advanced Spreadsheets โมดูลของ ICDL ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ (ICDL Professional)

หลักสูตรต่อยอดสำหรับผู้ที่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมถึงสามารถจัดการกับงานเอกสารต่างๆ ด้วย MS Office ได้บ้างแล้ว และต้องการยกระดับทักษะความสามารถในการใช้งานของ โปรแกรม Microsoft Excel ให้สามารถประยุกต์การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • การประยุกต์การตกแต่งข้อมูล
 • การคำนวณใน Microsoft Excel ด้วยสูตรการคำนวณที่ซับซ้อน และสูตรทางสถิติที่น่าสนใจ
 • การสร้าง Chart ในรูปแบบต่าง ๆ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel (Analyzing Data)
 • การติดตามการแก้ไข การเชื่อมโยงสูตร (Auditing Worksheets)
 • ความสามารถของ Macro และการใช้งานเบื้องต้น เพื่อต่อยอดในขั้นสูง
 • การทำงานกับแฟ้มงานหลาย ๆ ไฟล์
 • การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย (Security)

สิ่งที่จะได้รับ

 • การฝึกอบรมเป็นภาษาไทย ร่วมกับการใช้ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษที่จำเป็น
 • การสอบผ่านระบบออนไลน์มาตรฐานของ ICDLด้วยข้อสอบภาษาอังกฤษ
 • เอกสารประกอบ
 • รับสิทธิ์ในการประเมิน (Assessment) ก่อนสอบจริง และรับสิทธิ์การสอบวุฒิบัตร (Certification Test) 1 ครั้ง เพื่อประเมินรับวุฒิบัตร
 • การสอบวุฒิบัตรผู้สอบจะต้องได้คะแนน 75% ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่านตามมาตรฐานของ ICDL และได้รับวุฒิบัตร ICDL Advanced Spreadsheet Certificate

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและประเมินทักษะจะต้องนำ Laptop มาเอง โดยเป็น

 • ระบบปฏิบัติการ Windows 10 / Windows 8 / Windows 7
 • โปรแกรม Microsoft Excel 2016 / 2019 / Microsoft 365

วิทยากร
อาจารย์วลีพร จิตรพงษ์ 
ICDL Senior Train the Trainer
ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Digital Skill

Date/Time: วันที่ 15-17 ตุลาคม 2564 (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ) เวลา 09.00–16.00 น.
Venue: โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
Course Fee: 24,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%) (รวมค่าทดสอบประเมินทักษะ ICDL Advanced Spreadsheets)
Promotion Early Bird สมัครภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 รับส่วนลด 15% เหลือเพียง 20,400.00 บาท เท่านั้น

Contact

LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา ศรีชุมพล
Phone : 02-032-3000 ext. 8234
Mobile : 062-1405-465
E-mail : pawanyas@tris.co.th
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 ต่อ 8401
M: 098-465-4429

สถาบันฯ ให้ความสำคัญ และเฝ้าระวังกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นสำคัญ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามขนาดของพื้นที่เพื่อลดความแออัด พร้อมด้วยมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มข้นทั้งบุคลากรและสถานที่จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รวมทั้งการรักษาระยะห่าง (Distancing) ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross