ให้เกียรติกัน ด้วยการเปลี่ยนคำขอโทษ เป็น กล่าวขอบคุณ