ให้เกียรติกัน ด้วยการเปลี่ยนคำขอโทษ เป็น กล่าวขอบคุณ

© 2022 TRIS Corporation Limited
cross