CLOSE

ภาพกิจกรรม เมืองยั่งยืน 2023

ทริส คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนการพัฒนาเมืองยั่งยืน ในงาน "เมืองยั่งยืน 2023" เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2566 ภายในงานมีการสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ และเสวนาระดับสูง การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น การนำเสนอผลการการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน กิจกรรม Networking Cocktail Reception โดยคุณสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้รับโล่ห์เกียรติคุณองค์กรที่ร่วมนำเสนอผลงานและแสดงนวัตกรรมการพัฒนาเมืองยั่งยืน พร้อมทั้งบรรยายถ่ายทอดแนวคิดและกรณีศึกษาการสร้างองค์กรยั่งยืนในยุคโลกผันผวน (Sustainable Organization in a VUCA World) ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross