CLOSE

ภาพกิจกรรม ทริส สวัสดีปีใหม่ไทย ผู้อำนวยการ สนช.

ดร.อัมพร แสงมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าพบสวัสดีปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ 2567 ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กรให้กับองค์กรต่างๆ ร่วมกัน ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross