พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 9 ธ.ค. 63