CLOSE

ภาพกิจกรรม ธ.ก.ส. ร่วมแสดงความยินดี กับกรรมการผู้จัดการ ทริส

นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยนายสุวินัย ไทยลาวัลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าพบ ดร.อัมพร แสงมณี กรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (ทริส) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ทริส คนใหม่ ณ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross