CLOSE

หลักสูตรการบริหารทีมที่มีประสิทธิผลและสร้างสรรค์นวัตกรรม (EFFECTIVE TEAM MANAGEMENT FOR INNOVATION)

Category:

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและเกมต่างๆ (Interactive Training Program)
ค้นหาจุดเด่นและศักยภาพของทีมงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ 

A New Cognitive Profiling Method Designed for Business & Innovation
(Theories, Ideas, People, Systems) 
เป็นเครื่องมือทดสอบและประเมินรูปแบบการคิดและบุคลิกภาพรูปแบบใหม่สำหรับบุคลากรในองค์กรธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อค้นหาและประเมินทั้งความสามารถที่โดดเด่นเฉพาะตัว ความสามารถทางนวัตกรรม ศักยภาพและรูปแบบการคิดเฉพาะบุคคลที่จะช่วยพัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เข้าใจตนเองและผู้อื่นผ่าน TIPS เครื่องมือวิเคราะห์อัตลักษณ์บุคคลทางนวัตกรรม
 • เรียนรู้และค้นพบแนวทางการบริหารจัดการเพื่อบรรลุผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 • นำทีมงานสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหารที่ต้องการเทคนิคในการสร้างทีมงานและผลงานอย่างมีคุณภาพ
(การฝึกอบรมบรรยายเป็นภาษาไทย)
1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับแบบทดสอบเพื่อประเมินอัตลักษณ์ทางนวัตกรรมก่อนล่วงหน้า
2. ร่วมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและเกมต่างๆ เพื่อค้นหาจุดเด่นและศักยภาพของทีมงาน
3. รับรายงานสรุปผลการประเมินอัตลักษณ์ทางนวัตกรรมเฉพาะของตนเองเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเองต่อไป มูลค่ากว่า 12,000 บาท (TIPS Profile License and Report)

วิทยากร

 • ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ
  Innovation Trainer
 • คุณชัชมนต์ สมาร์ท
  Digital Marketer & Innovation Facilitator
 • Dr. Detlef Reis
  Founder & Chief Ideator of Thinkergy, Program Advisor

Date/Time: วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00–17.00 น.
Venue: Victor Club @FYI Center เอฟวายไอ เซ็นเตอร์
Course Fee: 20,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Promotion Early Bird สมัครภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 รับส่วนลด 20% เหลือเพียง 16,000.00 บาท เท่านั้น

หมายเหตุสำคัญ

 • เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 กำหนดการดังกล่าว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทาง TRIS Academy จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง ก่อนดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม

Contact
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา ศรีชุมพล
Phone : 02-032-3000 ext. 8234
Mobile : 062-1405-465
E-mail : pawanyas@tris.co.th
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 ต่อ 8401
M: 098-465-4429

สถาบันฯ ให้ความสำคัญ และเฝ้าระวังกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นสำคัญ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามขนาดของพื้นที่เพื่อลดความแออัด พร้อมด้วยมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มข้นทั้งบุคลากรและสถานที่จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รวมทั้งการรักษาระยะห่าง (Distancing) ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่

© 2022 TRIS Corporation Limited
cross