CLOSE

ภาพกิจกรรม Social Value Matters 2020 : Bangkok

Social Value International ร่วมกับ Social Value Thailand จัดงาน Social Value Matters 2020 in Bangkok “Leadership for a Truly Sustainable Future” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ C asean Ratchada เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ชูการขับเคลื่อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนสู่การ "ทำเรื่องสังคม ให้สำคัญ" พร้อมทั้งเปิดตัว Social Value Accelerator 8 องค์กรนำร่องชั้นนำของประเทศ โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่จะผนึกกำลังส่งเสริมขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางสังคม เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

© 2022 TRIS Corporation Limited
cross