TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE ISSUE 24

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา เกรตา ธันเบิร์ก (Greta Thunberg) นักเคลื่อนไหว
สิ่งแวดล้อมเด็กคนดังของโลก วัย 16 ปี ล่องเรือพลังงานแสงอาทิตย์ ข้ามมหาสมุทร
แอตแลนติกจากอังกฤษถึงนครนิวยอร์ก เพื่อเข้าร่วมในการประชุม Climate Action
Summit ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2562 โดยเกรตา เลือกล่องเรือข้ามมหาสมุทร
แอตแลนติกแทนการขึ้นเครื่องบินเพื่อให้การเดินทางครั้งนี้ก่อมลพิษเป็นศูนย์ ซึ่ง
สอดคล้องกับการรณรงค์ของเธอ

โดยก่อนหน้านี้ เกรตาได้เคยประกาศกร้าวกล่าวสุนทรพจน์
ที่ทำให้คนทั่วโลกฉุกคิด กับหลายประโยคเด็ดที่ทำให้ผู้นำระดับ
โลกต้องสะเทือน บนเวทีการประชุมแก้ปัญหาโลกร้อน
COP24 ครั้งที่ 24 ในปีที่ผ่านมา ปลุกให้คนทั่วโลกตื่นตัวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาวิกฤตของโลก
จนทำให้เธอเป็นคนดังนับแต่นั้น

ทั้งนี้เธอได้เคยให้สัมภาษณ์ถึงจุดเริ่มต้นของการกลาย
มาเป็นนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของเธอว่า “ตอนนั้นครู
สอนเรื่องการประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ และไม่กินทิ้งกินขว้าง
หนูเลยถามว่าทำไม คุณครูจึงอธิบายให้ฟังเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ..หนูก็มานั่งคิดว่ามันแปลกมาก
ถ้ามนุษย์สามารถเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศของโลกได้จริงๆ นี่มันเป็นเรื่องใหญ่มาก ทุกคน
ควรจะต้องสนใจและพูดกันแต่เรื่องนี้แล้ว แต่ปรากฏว่าไม่เห็นมีใครสนใจกันเท่าไหร่เลย”

สาวน้อยที่เป็นเด็กออทิสติกชาวสวีเดนผู้นี้ ยังได้ถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพปี 2019 โดยล่าสุดนั้นเธอได้ขึ้นปกนิตยสาร TIME พร้อมถูกยกเป็นผู้นำของคน
ยุคใหม่อีกด้วย