CLOSE

ภาพกิจกรรม ทริส ร่วมแสดงความยินดี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ดร.อัมพร แสงมณี กรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (ทริส) นำคณะผู้บริหาร นายจตุพิธ ทองประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณอมรพรรณ ศรีพาระกุล ร่วมแสดงความยินดีกับนายกมลภพ วีระพละ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross