CLOSE

เคล็ด (ไม่) ลับ ฝึกเป็นนักคิดสร้างสรรค์ (10 Ways to be creative at work)

พลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล
รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และวิทยาการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

ทุกวันนี้ “นวัตกรรม” ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใครๆ ก็เรียกหา นวัตกรรมองค์กรเกิดขึ้นได้จากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรเพื่อพัฒนากระบวนงาน ผลิตภัณฑ์ หรืองานบริการใหม่ๆ หลายองค์กรจึงหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม “ความคิดสร้างสรรค์” เป็นเหมือนกล้ามเนื้อ เป็นทักษะที่เราสามารถพัฒนาให้แข็งแกร่งได้ด้วยแนวคิดง่ายๆ ฝึกฝนตัวเองให้มีความคิดดีๆ ความคิดที่สร้างสรรค์ ดังนี้

ลองนำแนวคิดข้างต้นนี้ไปใช้ คุณสามารถเลือกใช้บางแนวคิด หรืออาจจะฝึกฝน 2-3 แนวคิด สะสมไปเรื่อยๆ จนเกิดเป็นนิสัยและความเคยชิน ก็จะช่วยให้มีไอเดียดีๆ เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ได้ตลอดเวลา
Source: www.catherinescareercorner.com

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross