CLOSE

Agile สร้างความสำเร็จที่ต้องการคน “คุณภาพ”

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์และวิทยาการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

เชื่อว่าผู้บริหารองค์กรทั้งหลายย่อมต้องเคยได้ยินคำว่า Agile (อไจล์) โดยเป็นหลักการที่ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรยุคปัจจุบันกันอย่างกว้างขวาง

คำว่า Agile นี้แปลเป็นไทยมีนัยถึงความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง และในวงการที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรก็มีการใช้คำว่า Agility ในการพัฒนาความพร้อมด้านบุคลากรขององค์กรให้มีความสามารถในการยืดหยุ่นปรับตัวได้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการของ Agile คืออะไร และเราจะนำมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ?

(คลิกอ่านบทความ pdf)

หมายเหตุ บทความนี้เผยแพร่ใน Thai Fintech Review Magazine #2 : January 2022 คอลัมน์ Innovation Biz

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross