CLOSE

INNOVATOR PROFILING FOR A WINNING TEAM MANAGEMENT

19,920.00 ฿

สถานที่อบรม : ห้อง Jamjuree 1, M floor โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
วันที่อบรม : 2024-06-25
ถึง : 2024-06-25

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

INNOVATOR PROFILING FOR A WINNING TEAM MANAGEMENT
อัตลักษณ์นวัตกรเพื่อการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและเกมต่างๆ (Interactive Training Program) ค้นหาจุดเด่นและศักยภาพของตนเองและทีมงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ

(Theories, Ideas, People, Systems)
คิดค้นโดย Thinkergy เป็นเครื่องมือทดสอบและประเมินรูปแบบการคิดและบุคลิกภาพรูปแบบใหม่สำหรับบุคลากรในองค์กรธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อค้นหาและประเมินทั้งความสามารถที่โดดเด่นเฉพาะตัว ความสามารถทางนวัตกรรม ศักยภาพและรูปแบบการคิดเฉพาะบุคคลที่จะช่วยพัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อัตลักษณ์บุคคลทางนวัตกรรม 11 รูปแบบ

 1. นักทฤษฎี (Theorist)
 2. นักให้แนวคิด (Ideator)
 3. พันธมิตรทางธุรกิจ (Partner)
 4. นักพัฒนาระบบ (Systematizer)
 5. นักพัฒนาแนวคิด (Conceptualizer)
 6. ผู้สนับสนุน (Promoter)
 7. ผู้จัดงาน (Organizer)
 8. นักควบคุมเทคโนโลยี (Technocrat)
 9. โค้ช (Coach)
 10. นักทดลองค้นคว้า (Experimenter)
 11. ผู้ถนัดรอบด้าน (All-Rounder)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ผู้เข้าร่วมจะได้รับ TIPS Profile Report ของตนเอง
 • รู้ตัวตนของเราเอง เราคือใครจาก 11 อัตลักษณ์บุคคลทางนวัตกรรม และได้รับแนวทางการเพิ่มศักยภาพของตนเอง
 • เข้าใจตนเองและผู้อื่นผ่าน TIPS เครื่องมือวิเคราะห์อัตลักษณ์บุคคลทางนวัตกรรม
 • เรียนรู้และค้นพบแนวทางการบริหารจัดการเพื่อบรรลุผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 • นำทีมงานสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารที่ต้องการเทคนิคในการสร้างทีมงานและผลงานอย่างมีคุณภาพ

 • ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับแบบทดสอบเพื่อประเมินอัตลักษณ์ทางนวัตกรรมก่อนล่วงหน้า
 • ร่วมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและเกมต่างๆ เพื่อค้นหาจุดเด่นและศักยภาพของทีมงาน
 • รับรายงานสรุปผลการประเมินอัตลักษณ์ทางนวัตกรรมเฉพาะของตนเองเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเองต่อไป มูลค่ากว่า 12,000 บาท (TIPS Profile License and Report)

(การฝึกอบรมบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีสรุปใจความเป็นภาษาไทย)

วิทยากร
Dr. Detlef Reis
Founder & Chief Ideator of Thinkergy

คุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล

 • ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ทริส คอร์ปอเรชั่น
 • Innovation Facilitator
 • Certified Transformative Coach
 • Train-the-Trainer International Computer Driving License Certification

Date/Time: 25 มิถุนายน 2567  เวลา 09.00-16.00 น.
Venue: ห้อง Jamjuree 1 ชั้น M  โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
Course Fee: 24,900.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 4 มิถุนายน 2567 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 19,920.00 บาท เท่านั้น

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross