กิจกรรม

Activities

March 30, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตร Knowledge Mapping: from Concept to Actions (Session 1) อ่านต่อ
March 29, 2021
ภาพกิจกรรม ทริสร่วมลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงานบูรณาการฯ EEC อ่านต่อ
March 24, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการพัฒนา (Evaluating and Measuring Return on Investment of New Learning Models) อ่านต่อ
March 12, 2021
ภาพกิจกรรม TRIS ACADEMY SHARING : เครื่องมือวิเคราะห์อัตลักษณ์บุคคลทางนวัตกรรมเพื่อการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (INTRODUCING THE TIPS TALENT & INNOVATOR PROFILING METHOD) อ่านต่อ
December 9, 2020
ภาพกิจกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อ่านต่อ
November 27, 2020
ภาพกิจกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ (EA: Enterprise Architecture) อ่านต่อ
November 23, 2020
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Management) อ่านต่อ
November 17, 2020
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้นำองค์กร (Risk Management for Enterprise Leaders) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม อ่านต่อ
October 9, 2020
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เข้าพบกรรมการผู้จัดการ ทริส เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคเอกชน อ่านต่อ
© 2022 TRIS Corporation Limited
cross