กิจกรรม

Activities

December 2, 2021
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 หลักสูตร Smart Director 2 รุ่นที่ 3 ปีบัญชี 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ่านต่อ
November 28, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนานวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐ (Fostering Innovation in Public Sectors) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อ่านต่อ
November 28, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม Design Thinking and Managing Innovation ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อ่านต่อ
November 28, 2021
ภาพกิจกรรม Leaders Talk: Culture of Learning and People Development รุ่นที่ 3 อ่านต่อ
November 18, 2021
ภาพกิจกรรม Leaders Talk: New Normal Leadership รุ่นที่ 3 อ่านต่อ
October 29, 2021
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 หลักสูตร Smart Director 2 รุ่นที่ 2 ปีบัญชี 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ่านต่อ
October 27, 2021
ภาพกิจกรรม Leaders Talk: Culture of Learning and People Development อ่านต่อ
October 21, 2021
ภาพกิจกรรม Social Value Talk : Knowledge Sharing form Social Value Matters 2021 อ่านต่อ
October 21, 2021
ภาพกิจกรรม Social Value Matters 2021 - Session Brief: Valuation in the Boardroom อ่านต่อ
© 2022 TRIS Corporation Limited
cross